Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Jag vill idag 2013-11-12 anmäla Sverigedemokraterna för att olovligt ha tagit del av medlemmars mail utan att före eller efter kontroll meddela medlemmarna och mig om orsak till kontrollen eller påföljden av kontrollen. Sverigedemokraterna äger sina medlemmars mail och övervakas utan att någon kan eller har möjlighet till att veta när och om någon tar del av privata eller politiska mail", skriver Martin Leman som sitter som politisk vilde i Svenljunga kommunfullmäktige till Datainspektionen.

Martin Leman skriver även att Sverigedemokraternas kontroll av mejlen är kränkande för medlemmarna. Han menar att partiet kan ta del av känsliga ärenden som det råder sekretess kring, och att känsliga uppgifter kan hamna i obehörigas händer.

Expo Idag har tidigare rapporterat att Sverigedemokraternas säkerhetsansvarige Bengt Malmberg, gått igenom Martin Lemans mejlbox i det mejlsystem som tillhandahålls av partiet. Uppgifter från Lemans mejlbox användes för att utesluta honom från partiet.

Sverigedemokraternas pressekreterare Martin Kinnunen har uppgett att partiet endast gått igenom två sverigedemokraters mejlboxar. Partisekreterare Björn Söder, som även han ska ha tagit del av Lemans mejl, skickade efter Expo Idags avslöjande ut ett massmejl till partimedlemmarna där han skriver:

"Partiet övervakar inte medlemmars eller förtroendevaldas e-post. Partiet har också upprättat rutiner gällande kontroll om användarvillkoren för partiets IT-resurser efterlevs. Ingen enskild person kan på eget initiativ besluta om att kontroll skall göras."

Allan Jönsson, Sverigedemokraternas starke man i Bjuv har kallat övervakningen för "storebrorsfasoner".

Datainspektionens jurist Oskar Öhrström har sagt till Expo Idag att Sverigedemokraternas övervakning av mejl kan bryta mot lagen.

– Man kan ha brutit mot personuppgiftslagen och bli skadeståndsskyldig. I det här fallet är partiet ansvarigt om man har gjort en otillåten kontroll. Sedan kan man titta på det här med dataintrång. Jag tror att man mycket väl skulle kunna landa i det. Ett riksdagsparti har inte nödvändigtvis rätt att ha åtkomst till en e-post även om partiet tillhandahåller datautrustningen. Då kan det handla om ett otillbörligt intrång, säger Oskar Öhrström.

Öhrström sade även att arbetsgivare har en informationsplikt.

– Har man inte informerat i förväg att man kan göra de här kontrollerna av den och den anledningen så har man åtminstone brutit mot informationsskyldigheten i personuppgiftslagen. Man ska också informera vad som kommer att kunna hända efter att kontrollerna slagit
till.

Martin Leman skriver i sin anmälan till Datainspektionen att Sverigedemokraterna inte informerat honom om att hans mejl kan komma att övervakas.

På Datainspektionen har Lemans anmälan överlämnats till en jurist på myndigheten som ska bedöma om ärendet ska utredas vidare.

Ämnen i artikeln