Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Vad är det som gör att människor röstar på Sverigedemokraterna? Under de många år som jag föreläst om partiets ideologi och politik är det få frågor som väcker sådant intresse som den om förklaringen till SD:s framgångar.

Under frågestunden är det ofta någon i publiken som gör en utläggning. Sverigedemokraternas väljare är bara missnöjda med de etablerade partierna. Eller så vet SD-väljarna inte vad de röstar på. Är det inte bara ett sätt att ”röra om i grytan”? Ofta är poängen att Sverigedemokraternas väljare inte i någon större utsträckning är rasister.

Det är märkligt, för egentligen vet vi ju hur det ligger till. Det finns förhållandevis gott om forskning kring Sverigedemokraternas väljare. Studien Right-wing populism and social distance towards Muslims in Sweden: Results from a nation-wide vignette study som författades vid Linköpings Universitet 2014, visade på ytterst radikala värderingar bland Sverigedemokraternas väljare.

Bland de SD-väljare som omfattades av studien efter valet 2010 var 70 procent negativt inställda till att ha en muslimsk granne eller till att få vård av en person med muslimsk bakgrund. Nio av tio var negativt inställda till att muslimer giftes in i ens familj.

Den intoleranta opinionen har funnits länge

Valet 2014 förändrades siffrorna något, kanske för att SD lyckades att vinna fler väljargrupper. 2014 var 60 procent av SD-väljarna i undersökningen negativa till att ha en muslimsk granne. Hälften var negativt inställda till att få vård av en muslim och 80 procent var negativa till att muslimer giftes in i familjen.

Dessa siffror skiljer sig markant från övriga väljare. Bland dessa var 80 procent positiva till att ha en muslim som granne eller att få vård av en muslim. Hälften var positiva till att en muslim giftes in i familjen. Studien slår därmed fast att chansen att rösta på SD ökar starkt om väljaren har en negativ syn på minoriteter.

Ett sätt att tolka resultaten är att Sverigedemokraterna mellan valen 2010 och 2014 lockade väljare från de andra partierna som hade den här typen av värderingar.  Sverigedemokraternas framgång är att de blivit ett trovärdigt alternativ för den opinionen.

Vill ha en stark ledare

Förra året publicerades den djupgående rapporten Sverigedemokraternas väljare, vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg, av Institutet för framtidsstudier. Resultaten visar bland annat att två av tre SD-väljare föredrar infödda svenskar som grannar. 44 procent vill inte ha en invandrare ingift i familjen. Bland socialdemokratiska väljare är andelen som inte vill ha en invandrare ingift i familjen åtta procent, bland M-väljarna 19 procent.

Observera att skillnaden i frågan vid denna studie handlar om invandrare i helhet, medan studien från Linköping handlade om inställningen till muslimer specifikt.

Åtta av tio SD-väljare anser att man tar för mycket hänsyn till människor som känner sig kränkta över vad andra säger. Nästan hälften (46 procent) av Sverigedemokraternas väljare anser att det är negativt för spädbarn om mamman återgår till jobbet innan pappan. Cirka 70 procent av Sverigedemokraternas väljare ansåg att det behövs en stark ledare för att stoppa de radikala och omoraliska strömningarna i dagens samhälle.

I frågor om social jämlikhet instämde upp till 30 procent av SD:s väljare att det är bra att vissa grupper är överordnade och att vissa är underordnade. I frågor om barnuppfostran ansåg två av tio SD-väljare (dubbelt fler än M-väljarna, och trippelt fler än S-väljarna) att lydnad är en särskilt viktig egenskap.

Och 37 procent av Sverigedemokraternas väljare anser att en person ska vara född i Sverige av föräldrar födda i Sverige för att vara svensk. Alltså helt emot den så kallade öppna svenskhet som Sverigedemokraterna säger sig företräda.

Mer radikala än partiet

I många avseenden är SD-väljarna mer radikala än partiet. De känner sig ändå hemma i Jimmie Åkessons projekt. Väljarna bekänner sig till Sverigedemokraterna för att de upplever att partiet speglar och står upp för deras värderingar. Dessa värderingar är också för många skälet till att de organiserar sig inom partiet.

Det är därför inte förvånande att Sverigedemokraterna gång på gång brottas med rasistiska utspel av partiföreträdare. De ger ju egentligen bara uttryck för vad väldigt många av deras väljare faktiskt tycker.

Det finns trots detta ett glapp mellan väljarnas förhoppningar på partiet och partiets politik. Majoriteten av väljarna vill nå ett samhälle där de slipper ha en invandrare som granne. De vill ha ett samhälle där de slipper ha muslimer ingifta i familjen. I princip vill SD:s väljare varken ha integration eller assimilation, de vill att invandrarna försvinner från Sverige.

SD-koden handlar inte bara om att de andra partierna varit dåliga i att formulera sin politik. Det handlar om att rasism och unkna värderingar har varit en del av den breda opinionen i Sverige under lång tid, och att SD lyckats fånga upp de strömningarna.

Om vi vill ha ett Sverige som präglas av öppenhet, tolerans, jämställdhet och demokrati så är SD och deras väljare ett av vårt lands största integrationsproblem.

Ämnen i artikeln