Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På fredagen publicerade Arena Idé och Skiftet Susanna Kierkegaards rapport ”När de tror att ingen ser” som tittar på hur Sverigedemokraterna har agerat i Europaparlamentet sedan mandatperiodens början år 2014. Fram träder en bild av ett parti som inte följer sina egna vallöften och som verkar som en hämmande kraft för mänskliga rättigheter.

I Europaparlamentet sitter Peter Lundgren och Kristina Winberg på Sverigedemokraternas två mandat. I EU har de agerat som de ungerska och polska regeringarnas försvarare trots att de båda staterna fått hård kritik för att införa inskränkningar i sin demokrati. 

I år blev Ungern det första landet i EU att degragerats från ett ”fritt” till ett ”delvis fritt” land på den amerikanska organisationen Freedom House:s rankning över fria samhällen.

”Ungerns status dalade från fri till delvis fri på grund av återkommande attacker på landets demokratiska institutioner av premiärminister Viktor Orbáns parti Fidesz som använt sin supermajoritet i parlamentet för att införa begränsningar på eller kontroll över oppositionen, media, religiösa grupper, akademi, icke-statliga organisationer, domstolar, asylsökande och den privata sektorn sedan 2010”, skriver Freedom House.

Även Polen har gått en liknande väg som Ungern och har ökat den politiska kontrollen över rättsväsendet och begränsat mötesfriheten. 

EU har tagit fram resolutioner om att länderna bryter mot EU:s gemensamma värden om demokrati. Sverigedemokraterna har motsatt sig kritiken. När demokratin i Polen behandlades röstade både SD-ledamöterna nej och vid omröstningen om Ungern avstod Lundgren från att rösta, men Winberg röstade nej. 

Istället hyllade Kristina Winberg Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó i en EU-utfrågning om situationen i Ungern 2017. 

- Du representerar synen på din befolkning och jag skulle älska att ha dig som vår migrationsminister i Sverige, förklarade hon.

Samma år gick Peter Lundgren ut till Polens försvar.

"Polen har blivit ett av era favoritmobbingoffer. Att respektera utfallet av ett demokratiskt val i ett demokratiskt land – det finns inte i era uppblåsta egon. Då ska ni istället uppfostra folket till att följa er syn på saker och ting", sa han i EU-parlamentet i november 2017. 

Motsätter sig kvinnors rätt till abort

Sverigedemokraterna har även, enligt rapporten, verkat för en mer restriktiv syn på abort.

År 2018 röstade både Winberg och Lundgren ja till skrivelsen ”den första mänskliga rättigheten är rätten till liv från befruktningsögonblicket till den naturliga döden”.

Samtidigt har Lundgren och Winberg avstått från flera omröstningar kring abort. År 2015 avstod de från att rösta om att skvinnor ska ha rätt till enkel tillgång till preventivmedel och abort och att öka kvinnors kunskap om sina egna rättigheter. 

De avstod även att rösta om att sexuella och reproduktiva rättigheter ska ses som mänskliga rättigheter. År 2017 avstod de från att rösta om att bekräfta att sexuella reproduktiva rättigheter gäller tillgång till abort, preventivmedel och utbildning i sex och samlevnad.

Bryter mot egna vallöften

Ett återkommande argument från Sverigedemokraterna för en restriktiv invandringspolitik i Sverige har varit att det är mer effektivt att ”hjälpa människor på plats eller i närområdet”, men när Sverigedemokraterna haft chansen att föra just en sådan politik har de tryckt på nej-knappen. Ett exempel är 2016 då de i EU-parlamentet röstade nej till att ge Jordanien ett lån på 200 miljoner euro för kostnader relaterade till landets 1,3 miljoner flyktingar. Till tidningen Politism förklarade SD:s ledamöter att de inte ”satt sig in i frågan”.

Peter Lundgren gick till EU-val på att betona sin bakgrund som lastbilschaufför. Han menar att den svenska transportnäringen hade ojämlika villkor på grund att svenska förare har bättre arbetsskydd än många utländska företag som ”inte spelar på samma planhalva”. ”Det går inte att få vettigt betalt längre” sa han i en debatt i P4 Jönköping den 12 maj 2014.

Men i EU-parlamentet har Lundgren röstat nej till längre raster för lastbilschaufförer, och nej till att minska antalet timmar som en lastbilschaufför får köra per dag. Lundgren röstade mot att ge förare rätt till en andra sovplats än den egna lastbilshytten.

Sverigedemokraterna är emot EU-skatter. Ändå har de röstat för skrivningar som uppmanar till skatter trots att partiet kunnat begära ändringsförslag och röstat emot skattedelen.

Partiet röstade även nej till EU-stöd till svenska medborgare som sagts upp av Ericsson 2016 och 2018. Förslaget gick igenom ändå och Ericsson fick totalt 60 miljoner kronor som skulle gå till arbetsmarknadsåtgärder.

I rapporten När de tror att ingen ser framgår att Peter Lundgren och Kristina Winberg har fått chansen att kommentera innehållet i förväg, men att de tackat nej. 

Kommentar från SD

SD:s presstjänst har svarat på Expos frågor om partiet är för ett totalförbud av abort med anledning av hur de röstat i Europaparlamentet och om varför Sverigedemokraterna motsatt sig kritik mot inskränkningar av demokratin i Polen och Ungern. Expo har även efterfrågat en intervju med möjlighet till följdfrågor. Nedan är svaret från SD:s presschef Henrik Gustafsson i sin helhet:

"Vårt utgångsläge kring det arbete vi gör i Europaparlamentet bygger på en suveränitetsprincip där vi i stor utsträckning vänder oss emot politiska förslag vi menar bör ligga på nationell nivå. Detta är en viktig principiell hållning för oss som i sig inte nödvändigtvis vittnar om vad vi tycker i enstaka specifika frågor i sak - utan tvärtom, så är det en signal vi skickar emot rådande överstatlighet och att EU inte ska lägga sig i frågor som kan och ska hanteras på nationell nivå.

Det finns exempel där vi röstat för exempelvis sanktioner riktade mot Ryssland vilket påvisar att det inte är så enkelt som du försöker göra det till. Ytterst handlar det om fall till fall och huruvida det är ett läge där EU bör lägga sig i eller inte. Återigen bygger detta på vår generella syn om hur vi menar att EU bör fungera, där vi vänder oss emot överstatlighet och det minskade nationella inflytande dagens union resulterat i."

---

Artikeln har uppdateras kl 14.40 för att inkludera svar från Sverigedemokraternas presstjänst.