Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Expo Idag kunde idag avslöja att kommunfullmäktigeledamoten Martin Leman i Svenljunga uteslöts efter att partiets säkerhetsansvarige Bengt Malmberg gått in i hans mejl. Även partisekreterare Björn Söder ska ha tagit del av mejlen. Leman anklagades sedan för att ha läckt uppgifter till medier och uteslöts ur partiet. Själv uppger Leman att han inte läckt något material utan endast vidarebefordrat mejl till sin kommunförening.

Sverigedemokraterna bekräftar nu att de läst Lemans mejl, men hävdar att det bara kontrollerat partimedlemmars mejl två gånger i partiets historia.

– Att Martin Lemans e-post kontrollerades har att göra med en annan incident. Det handlade om en tjänsteman i partiet brutit mot det avtal hon hade. Hon hade läckt information till utomstående, bland annat journalister. När man kontrollerade tjänstemannens e-post så såg man att det fanns korrespondens med Martin Leman av liknande karaktär. Information som kom från Leman som inte borde kommit till den här tjänstemannen, säger Martin Kinnunen.

På grund den här informationen hävdar Kinnuen att man tagit beslutet att också kontrollera Lemans mejl.

– Detta har enbart gjorts två gånger och det finns ganska höga krav för att man ska kunna gå in i någons medlems e-post.

Vad är det för krav?

– Det är två personer som måste ta beslutet. Det räcker inte att en person tar beslutet. Det finns tydliga riktlinjer inom partiorganisationen. Där både säkerhetsenhet och it-enheten måste samspela med varandra. Det har bara hänt i två fall där Martin Leman är ett av de fallen.

När man blir utesluten förlorar man då tillgången till sina mejl?

– Att man förlorar sin mejl betyder inte att partiet tar den. När man väljer att ha en sverigedemokratisk e-postadress, då ingår man också ett avtal. Det finns riktlinjer som han säkert godkänt när han fick sin e-post.

Datainspektion ifrågasätter om ett parti har rätt att kontrollera partiföreträdares mejl. Det är dock en kritik som Kinnunen slår ifrån sig.

– De bara spekulerar, säger han.

Ämnen i artikeln