Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Egentligen var detta inte så oväntat. Sverigedemokraterna har i ett år legat runt, och många gånger över, fyraprocentsspärren. Dessutom vet vi sedan tidigare att det finns en väljarkår som sympatiserar med Sverigedemokraternas syn på invandring. De röstade på Ny demokrati 1991, en del av dem föll för Folkpartiets lockrop 2002. Nu är deras ökenvandring över.

Frågan är vad som händer nu. Det finns all anledning att vara orolig.

Vi kan räkna med att Sverigedemokraternas framgång kommer att stärka vit makt-rörelsen. De ser partiets inträde i riksdagen som ett tecken på att den "nationella medvetenheten" har vaknat till liv.

Erfarenheter från andra länder visar också att det finns en risk för en ökad polarisering och ett debattklimat med större acceptans för stigmatisering och fördomar. Det finns också en risk att de övriga partierna accepterar Sverigedemokraternas problemformuleringar. Det skulle leda till ett kallare och mer splittrat Sverige. För så är det när rasismens idéer får fäste. Det sliter länder i stycken, det förminskar oss och det lägger grunden för den djupaste av orättvisor; att dömas och bedömas, inte på grund av vad vi gör, utan på grund vad vi uppfattas vara.

Om vi hamnar där eller inte beror till stor del på hur medier och de andra riksdagspartierna förhåller sig till det faktum att Sverigedemokraterna nu sitter i sitter i riksdagen.

Det finns olika sätt att hantera ett parti som Sverigedemokraterna. Det går att försöka tillintetgöra det genom att försöka kopiera partiets retorik och på det sättet stjäla väljarna. Det går att bjuda in det till samarbete för att det inte ska kunna utnyttja sin martyrroll. Det finns dem som kommer ta partiets inträde i riksdagen som en intäkt för att det nu krävs "hårdare tag" i integrations- och migrationspolitiken.
Det vore ett stort misstag.
Och det är ett märkligt resonemang.
Det är knappast så att Moderaterna sneglar på Vänsterpartiet och tänker; om det nu är så många som röstar på dem kanske vi borde lyssna på dem. Kanske är det dags för lite planekonomi ändå.
På samma sätt fastnar inte Vänsterpartiet med blicken på Kristdemokraterna och tänker; vi kanske borde lyssna på dem. Det kanske är dags för lite vårdnadsbidrag ändå.
Det går att hålla på så länge. Poängen är att det är vansinne att låta den lilla minoriteten som ställt sig bakom Sverigedemokraterna påverka ens politik.

Sverigedemokraternas närvaro ger på ett sätt en mer rättvis bild av det politiska läget i Sverige. Vi har en bedräglig självbild som världens mest toleranta land. Den är inte sann. Det finns en rasism och främlingsfientlighet som utgör ett allvarligt samhällsproblem. Kombinerat med missnöje och frustration har den nu fått en röst i riksdagen.

Det betyder inte att man måste anpassa sig till den. Sverigedemokraterna är fortfarande ett litet parti. Det är med största sannolikhet fortfarande landets mest hatade parti. För alla de som undrar hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Det är egentligen inte så komplicerat. Ta debatten mot partiets alla idéer, rösta på de förslag man gillar, samarbeta med de partier som står en närmast och låt den egna ideologin styra.

Sverigedemokraterna kan växa och minska. Det viktiga är vilket genomslag partiets idéer får. Tidigare stack Sverige ut som ett av få länder där vi inte hade ett parti som Sverigedemokraterna i vårt parlament. Nu är den tiden över. Låt oss istället bli ett land som sticker ut för att vi inte låter oss influeras av partiets idéer.