Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

När Sverigedemokraterna presenterade sitt förslag på riksdagslista i måndags så utsattes den omedelbart för granskning. Det lyftes fram att få kvinnor fanns bland kandidaterna, att personer från Skåne var överrepresenterade, att ledningen hade sin politiska bakgrund i Moderaterna och att två av de som står på listan dömts för förtal.

För att hjälpa medlemmarna att svara på kritiken skickade partiets styrelseledamot och ordföranden för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Erik Almqvist, ut en lista över hur partiets representanter kan svara på frågor från journalister.
– Det ligger i pressekretariatets arbetsuppgifter att skicka ut förslag på vad man kan säga. Det handlar om att informera om bakgrunden till påståenden som kommer från medier. Sedan får man kan själv ta ställning till vad man har nytta av, säger Erik Almqvist.

Sydsvensk dominans

I "lathunden" över svar lyfts tre huvudpunkter fram. Vad gäller övervikten av manliga representanter, fyra av de första 25 namnen är kvinnor, och gällande Skånedominansen är förklaringen enligt utskicket att partiet "utgått från kompetens", med tillägget det är få som vågar representera partiet eftersom det finns en hotbild från "politiska extremister och islamister". Jens Leandersson som är ordförande för distrikt Syd säger att han inte ställer upp på att det skulle vara brist på kompetens som är orsaken till att så få kvinnor finns med på den föreslagna riksdagslistan och att han noterat snedvridningen.
– Det är något som jag har reagerat på eftersom vi har många kompetenta kvinnor i partiet som jag gärna sett på listan. Jag vet inte varför det blev så, säger han till Expo.
Lathunden som skickats ut säger sig Leandersson inte känna till.

Vad gäller Skånedominansen så framhålls det i "lathunden" att av de 25 första namnen är fem från Skåne, plus några till som "bor i Skåne just nu", vilket ska vara proportionerligt utifrån medlemsfördelningen.
Samtidigt visar en genomgång av den föreslagna riksdagslistan att 14 av de 25 första namnen ingår i distrikt Syd. Vad gäller Syddistriktets dominans vill dess ordförande Jens Leandersson inte kommentera valberednings jobb.

Rörande uppgifterna i Svenska Dagbladet om att 13 av de 25 första namnen på den förslagna riksdagslistan är personer med bakgrund inom Moderaterna föreslås Sverigedemokraternas representanter svara att det finns "lite sympati inom vårt parti för dagens nyliberala borgerlighet" och att partiet "uppskattade den del värdekonservativa strömningar" som tidigare fanns inom Moderaterna. Även inom Socialdemokraterna har de funnit positiva drag, enligt utskicket, men partiet "kapitulerade dock ännu tidigare från de goda idealen".

Kriminalitet

Den sista punkten på listan rör medlemmar som har ett "kriminellt förflutet" eller betalningsanmärkningar. Som Expo tidigare skrivit har Sverigedemokraternas andra vice ordförande och nummer fyra på riksdagslistan, Carina Herrstedt, dömts till skadestånd för förtal. Även ordföranden i Östergötland, Markus Wiechel, ålades i sin frånvaro i början av året av domstol att betala skadestånd för förtal, men den domen har återkallats eftersom Wiechel var utomlands vid tidpunkten. Ny rättegång i ärendet kommer att ske senare i år. Dessutom har riksåklagaren beslutat att återuppta förundersökningen mot de sverigedemokrater som förra året stod misstänkta för att ha rånat Sveriges Radios reporter på en Tallinn-färja.
Vad gäller förtalsdomarna så föreslås Sverigedemokraterna svara att det rör sig om "små närmast obetydliga förseelser" med tillägget "vad gäller brotten så är de dessutom av politisk karaktär".

Ämnen i artikeln