Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I söndags betonade Carina Herrstedt en oroväckande hög statistik för polisanmälda våldtäkter, detta kopplade hon ihop med invandringen. "Alliansregeringen har visserligen infört samhällsundervisning för asylsökande, men uppenbarligen utan resultat". Hon menade vidare att "Den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken är en bidragande orsak till att det begås hedersbrott och till den omfattande våldtäktsstatistiken."

SD-kvinnor ett höll ett torgmöte i Visby i måndags. Talade gjorde SD-kvinnnorna Cassandra Sundin, Kristina Winberg, och Sara-Lena Bjälkö. De tre talarna undvek ämnen som hedersvåld och våldtäktsstatistik och pratade istället om begreppet kvotering och om biologiska skillnader mellan könen.

Kristina Winberg hävdade att "politiskt korrekta attityder" genomsyrar allt för många organisationer och kritiserade kommunala strategier för att nå mål om mångfald på arbetsplatserna.

– Vad ska kommunen göra när man nått de strategiska målen och kommit över de 20 procent man eftersträvar? Ska man då skriva att man vid lika kompetens väljer person med svensk härkomst? Här kan man ju verkligen säga att man ställer grupp mot grupp, sade Winberg.

Sara-Lena Bjälkö sade i sitt anförande talade om skillnaden mellan män och kvinnor.

– Sedan historiens gryning har människan överlevt tack vare att män och kvinnor behövt varandra. Inte bara för kärleksbehov och fortplantning, utan för att överleva i vardagen. Män har jagat, försvarat och expanderat. Kvinnor har fött barn, tagit hand om männen och barnen och lagat maten. Män har lättare att lösa tekniska och logiska problem, kvinnor har lättare att lära barnen språket och ge dem sociala förmågor.

Bjälkö fortsatte:

– Vi politiker ska inte bestämma hur människor ska leva. Män ska inte klassas som värdelösa om de inte vill vara med på barnens förlossning eller vara pappalediga. Kvinnor måste få vara hemma hos barnen och ta hand om sina egna om de vill, fortsatte Bjälkö sitt anförande.

Parallellt med torgmötet pågick ett seminarium mellan de olika riksdagspartiernas kvinnoförbund. Herrstedt förklarade under seminariet att hon gärna ser ett samarbete mellan kvinnoorganisationerna för att utbyta idéer. När Expo idag frågar Carina Herrstedt hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut, med tanke på att SD-kvinnors syn på genusforskning skiljer sig markant från övrigas, svarar hon

- Vi vill nå samma mål men har olika vägar för att ta oss dit. Träffas man och utbyter idéer kan man förstå varandra bättre och väcka tankar hos varandra.