Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Verkställigheten kan fortgå och kommunen kan gå vidare med sitt beslut. I ett senare skede kommer förvaltningsrätten att fatta ett slutgiltigt beslut, säger Karin Palmqvist, handläggare för förvaltningsrätten i Uppsala.

Sverigedemokraterna i Heby överklagade i februari kommunstyrelsen beslut att öka mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, från åtta till tretton. Partiet menar att beslutet är av sådan "ekonomisk betydelse" att det enligt kommunallagen först måste gå via kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna begärde även att förvaltningsrätten skulle besluta om inhibition i väntan på att ärendet avgörs. Det skulle innebära att kommunen tvingas stoppa mottagandet till dess förvaltningsrätten utrett frågan.

Heby kommun menar att de haft rätt att utöka mottagandet och avvisar Sverigedemokraternas kritik. Kommunstyrelsen skriver i sitt yttrande att ta emot fem mer ensamkommande asylsökande barn inte är av så stor ekonomisk vikt att kommunstyrelsen inte själva har rätt att fatta beslut. Kommunen skriver även att de får ersättning för mottagandet av Migrationsverket.

Förvaltningsrätten i Uppsala väntar på att Sverigedemokraterna ska svara på kommunens yttrande innan de slår fast om kommunstyrelsen haft rätt att öka mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Förvaltningsrätten avslår dock Sverigedemokraternas begäran om att tillsvidare upphäva kommunstyrelsens beslut

Tidigare har Pavel Gamov, Sverigedemokraternas distriktsordförande i Uppland uppgett att partiets motiv med överklagande varit att förhala processen och skicka en signal till regeringen och riksdagen om att de behöver lägga om den "nationella politiken".

– Vi har ingen förhoppning att riva upp de här besluten på längre sikt. Utan får vi rätt i Förvaltningsrätten så tas det upp i kommunfullmäktige och vi får beslutet lite uppskjutet. Men för att påverka politiskt behöver vi samarbeta med andra partier och det finns väl inga större förutsättningar för det i dagsläget, sa Gamov i februari till Expo Idag.

Även Sverigedemokraterna i Enköping har överklagat ett beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala om att öka mottagandet av ensamkommande asylsökande barn från sju till tio personer. I det ärendet har ännu inget beslut fattats.

Ämnen i artikeln