Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Riksdag och Departement har mätt riksdagspartiernas aktivitet genom att sammanställa statistik över antalet enskilda motioner, interpellationer och skriftliga frågor. Resultatet visar att Sverigedemokraterna är det oppositionsparti, per ledamot, som visat minst aktivitet.

Jonas Åkerlund (SD), som sitter i konstitutionsutskottet, säger till Riksdag och Department att förklaringen är att partiets representanter är oerfarna.
– Jag tror att du kan hänföra det rakt av till att vi är nybörjare i riksdagen och att många av oss har väldigt begränsad parlamentarisk erfarenhet från andra sammanhang, säger Jonas Åkerlund till tidningen.

Vad gäller deltagandet i debatter så är Sverigedemokraterna är, jämfört med de jämstora partierna, det parti som mest sällan deltar. Vänsterpartiet utmärker sig åt andra hållet, där ledamöterna oftare än andra står i talarstolen och dessutom skriver flest skriftliga frågor och interpellationer.

Socialdemokratiska ledamöter, följt av moderater, har uttalat sig flest gånger i talarstolen. Men partiernas storlek gör att antalet debatter per ledamöter blir lägre.

Oppositionspartierna är traditionellt mer aktiva än regeringen.

Ämnen i artikeln