Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Björn Fälth, kommunfullmäktigeledamot i Vetlanda, hänvisar i sin anmälan till Justitieombudsmannen, JO, till regeringsformens grundläggande fri- och rättigheter. Anmälan har undertecknats av ytterligare tre representanter för Sverigedemokraterna. Anmälarna ifrågasätter Transportarbetareförbundets handläggning vid uteslutandet av Fälth.

Transport uteslöt Fälth på grund av att han är politiskt aktiv för Sverigedemokraterna.

I anmälan skriver Sverigedemokraterna de inte kan "acceptera godtyckliga beslut som i grund och botten bygger på åsikter och okunskap." Sammanfattningsvis menar de att grundläggande fri- och rättigheter måste "gälla vid maktutövning av Transportarbetareförbundet!".

I JO:s riktlinjer framgår att myndigheten inte kommer att kunna behandla anmälan, eftersom JO:s ansvar är att granska domstolar och myndigheter. Fackförbund är ideella föreningar, med rätt till sina egna stadgar, och faller därmed inte under JO:s granskningsområde.

Till Diskrimineringsombudsmannen, DO, hänvisar Björn Fälth i sin anmälan till regeringsformen och diskrimineringslagen. Han menar att Transports beslut är "direkt diskriminering då partitillhörighet faller under annan trosuppfattning."

Björn Fälth är en av tiotalet aktiva Sverigedemokrater som uteslutits ur Transport. Hittills är han det enda kända fallet som valt att ta ärendet vidare till DO och JO.

Ämnen i artikeln