Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt Martin Kinnunen har han och Markus Wiechel själva tagit initiativ till resan, som bekostas med medel från Riksdagen.

– Som riksdagsledamot får man en möjlighet att besöka olika delar av världen, och vi har valt att besöka Syrien, säger Martin Kinnunen till Expo via telefon från Damaskus.

– Damaskus är den säkraste platsen i landet, och det är där det finns flest intressanta grupper att träffa.

– Vi har inte blivit bjudna på resan av någon grupp eller regering.

Har partiet haft några synpunkter på er resa?

– Man ser säkerhetsläget som en risk, i övrigt har man inga synpunkter förutom att det är viktigt att vi träffar så många delar av samhället som möjligt för att få en så bred bild som möjligt.

På tisdagen besökte de båda SD-riksdagsmännen det syriska parlamentet. På den statliga nyhetssajten SANA uppges de beklaga Sveriges hållning till kriget i Syrien, som påstås vara neutral, och att Sverige inte är en "del av det amerikanska systemet". Enligt Martin Kinnunen är inte artikeln korrekt.

– Vi har noterat den här texten. Bakgrunden är att vi var inbjudna att träffa parlamentsledamöter i deras utrikesutskott. Vi sade också att vi inte var intresserade av att träffa medier, men när vi kom dit var det en pressträff istället. Det var en överraskning för oss.

– Vi var väldigt tydliga med att vi inte var i landet för att ta ställning, och att vi inte representerade Sverige. Sedan har man förvrängt vissa saker. Vi har inte beklagat "Sveriges neutrala hållning", för Sverige har ingen neutral hållning i den här konflikten. Däremot har vi beklagat västs oförmåga att hitta konstruktiva lösningar på konflikten, utan istället har förvärrat den.

– Vi har heller inte sagt att Sverige inte "tillhör det amerikanska systemet", utan att Sverige har en egen utrikespolitik, som ofta förs inom ramen för det europeiska samarbetet.

Vad är SD:s syn på Assad och hans styre?

– Det är omöjligt att kunna betrakta Syriens nuvarande president som legitim ledare när det inte har ägt rum några ordentliga demokratiska val. Där har vi samma ståndpunkt som den svenska regeringen, säger Martin Kinnunen. Han säger också:

– De människor vi träffar i det syriska civilsamhället är mer intresserade av att kunna odla mat på ett säkert sätt än av vem som är president i landet.

I en artikel i Eskilstuna Kuriren på onsdagen skriver journalisten Aron Lund om en FN-rapport han fått ta del av som offentliggörs om en vecka. Där presenteras utredningen av gasattacken i våras mot staden Khan Schejkoun. Tvärtom mot vad som hävdas från syriskt och ryskt håll pekar utredningen mot att attacken utfördes av syrisk militär.

Passade ni på att ge synpunkter angående övergreppen på civilbefolkningen, som nervgasattacker?

– De här mötena inleds oftast med att man förnekar allt sådant. De hävdar att de är missförstådda, och att det är felaktiga nyheter i media. Vi svarar att vi inte ser någon anledning att kommentera det alls.

– Det är klart att det begås övergrepp i det här kriget. Det är ett fruktansvärt krig och det drabbar framför allt de civila. Det begås övergrepp från nästan alla parter, skulle jag tro.

– Men det är svårt att ha en sådan ingång under en artighetsvisit. Vi påpekar behovet av demokratiska reformer och behovet att respektera mänskliga rättigheter.

– Vi träffar alla olika grupper här. Vi lyssnar på vad de säger, men vi sitter inte och håller med dem om att allt är så bra och fantastiskt.

Enligt kabinettssekreterare Annika Söder avråddes de båda sverigedemokraterna att resa av UD, när de var i kontakt med departementet.

– Utrikesdepartementet avråder sedan lång tid tillbaka från resor till Syrien, säger hon till Aftonbladet.

Karin Enström, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna, kritiserar resan.

– Det här är olämpligt. Det riskerar att legitimera den hänsynslösa regimen. Uppgifterna är upprörande och visar återigen på Sverigedemokraternas dåliga omdöme, säger hon till Aftonbladet.