Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I februari lämnade Sverigedemokraterna i Uppsala in motionen där de kräver att kommunen träder ur organisationen International cities of refuge network ,ICORN, och att kulturnämnden upphör ge ekonomiskt stöd år fristadsförfattare. Partiet menar att stödet kostar skattebetalarna för mycket.

"Rimligtvis är det varken Uppsala kommuns eller Uppsalabornas ansvar att på detta sätt finansiera en gräddfil åt utländska författare".

Ola Larsmo, ordförande Svenska PEN, är skarpt kritisk till Sverigedemokraternas förslag. Till Expo.se säger han att förslaget visar att partiet inte har någon insikt i hur viktig kulturen är för demokratiprocessen.

– Om man inte bryr sig om yttrandefrihet och de människor som tar ställning för kvinnors rättigheter, där de inte har några, så är det klart att man inte ska satsa pengar på att rädda dem, säger han.

Larsmo tycker att stödet till förföljda författare är bra.

– Sverige som sagt sig vilja ta ett speciellt ansvar för yttrandefriheten måste givetvis hjälpa människor som riskerar sina liv för den.

Sverigedemokraterna ifrågasätter i "Motion om att avskaffa stödet till utländska författare" att Uppsala kommun tagit emot två författare. En av dem är Ansiur Rahman som flytt från Bangladesh, där han utsatts för förföljelse från den paramilitära RAB-milisen och islamistiska extremister. Han ansökte efter sin tid som fristadsförfattare i Sverige om asyl men fick först avslag. Men migrationsverket ändrade beslutet och gav honom uppehållstillstånd som flykting.

Motionsinlämnaren Pavel Gamov menar att det inte ställs samma krav på fristadsförfattare för att få uppehållstillstånd i Sverige som på andra.

– Självklart ska Sverige ta emot riktiga flyktingar som är kvot eller konventionsflyktingar. Men när det gäller sådana här personer menar vi att det är en form för gräddfil. Det är inte så vårt asylsystem ska vara uppbyggt, säger Gamov.

Gamov hävdar att ICORN-författare fått uppehållstillstånd på grund av mediers och lokalpolitikers lobbykampanjer. Författare som tvingas fly för att det förföljs i sitt hemland menar Gamov först och främst kan fly till närliggande områden.

Numera ges fristadsförfattare uppehållstillstånd som yrkesutövare i Sverige. Om författaren kan försörja sig efter de två år som de är inbjudna som fristadsförfattare kan de beviljas uppehållstillstånd. Om inte måste författaren söka asyl i likhet med andra flyktingar.

Ämnen i artikeln