Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I helgen hade partiet sin valupptakt i Stockholm. Vice ordföranden tillika toppkandidaten till Kyrkomötet Jonas Åkerlund presenterade då partiets kyrkopolitiska manifest. Åkerlund menar att Kyrkovalet har en betydelse inför nästa års riksdagsval.

Kyrkan ska hjälpa kristna

I Sverigedemokraternas kyrkopolitiska manifest är motståndet till mångkulturen och islam samt en återgång till den tidigare äktenskapsbalken några av profilfrågorna. Istället för att driva kampanjer för exempelvis flyktingamnesti menar Sverigedemokraterna att Kyrkans hållning ska vara att "inrikta sig på att hjälpa de verkligt nödlidande på plats i deras respektive närområden och på så sätt hjälpa fler och mer behövande människor". Lite längre fram i manifestet går det dock att läsa: "Även kyrkans internationella arbete bör ha som huvudinriktning att bistå kristna grupper som drabbas av förföljelse och våld på grund av sin tro". Ännu ett budskap som kan uppfattas som motsägelsefullt. Men Jonas Åkerlund menar att kyrkan visst ska hjälpa förföljda med annan trosuppfattning.

- Religionsförföljelser har varit en förbannelse för mänskligheten under väldigt lång tid. Kan vi ge hjälp ska vi självfallet göra det, tycker han.

Motsägelsefullt budskap

I samband med Sverigedemokraternas kyrkovalsupptakt lät sig Jonas Åkerlund intervjuas av partiets webtv-kanal, SD-television. I inslaget hävdar Åkerlund att kyrkans ståndpunkt sedan reformationen har varit att den "stått på maktens sida". Men i Sverigedemokraternas kyrkopolitiska manifest riktar partiet skarp kritik mot när Svenska kyrkan har protesterat mot riksdagsbeslut. Bland annat kritiserar partiet kyrkans deltagande i kampanjen för flyktingamnesti. Någonting som en riksdagsmajoritet från början var emot. Men Jonas Åkerlund

- Kyrkan var en aktör i den kampanjen och de fick applåder för också, menar Jonas Åkerlund.

Satsar på att fördubbla mandaten

Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder har tidigare i år sagt att målsättningen för partiet bör vara tio mandat i kyrkomötet. Jonas Åkerlund delar Söders uppfattning.

- I Europaparlamentsvalet tredubblade vi våra röster så det borde vara en möjlig målsättning, säger han.

Under 2000-talet har Kyrkovalet varit viktigt för Sverigedemokraterna. År 2001 när Sverigedemokraterna för första gången ställde upp i valet låg partiapparaten i spillror efter att partiet hade splittrats och flera viktiga lokalavdelningar hade gått över till Nationaldemokraterna. Trots att partiet var sargat lyckades de få två mandat i Kyrkomötet. Vilket uppfattades som en stor framgång. I det nästkommande Kyrkovalet fördubblade partiet sina mandat.

I kommande kyrkoval kandiderar Sverigedemokraterna till kyrkomötet, samtliga stift förutom ett samt till ett antal kyrkofullmäktigen och samfälligheter.

Resultatet kan påverka riksdagsvalet

Jonas Åkerlund menar att kyrkovalsresultatet kan påverka den stundande kampanjen för ett sverigedemokratiskt inträde i Riksdagen.

- Ett dåligt resultat i ett val är absolut ingen fördel när man ska gå in i en ny valrörelse. Lika så är ett bra valresultat med stor sannolikhet positivt inför nästa valrörelse, resonerar han.

Samtidigt hävdar Jonas Åkerlund att Kyrkovalet inte bara ska ses som en språngbräda inför riksdagsvalet.

- Kyrkovalet har ett stort egenvärde för oss, menar han.

Ämnen i artikeln