Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna tvingar i dagsläget sina lokala föreningar att betala 25 procent av det lokala skattefinansierade partistödet till partiet centralt. Pengarna uppges gå till Sverigedemokraternas nationella valfond för att finansiera valrörelsen.

Expo har tidigare avslöjat att arvoden på flera miljoner betalats till tidigare SD-toppar med pengar från valfonden.

I helgen har Sverigedemokraterna kongress i Lund, partiets så kallade landsdagar. I flera motioner uttrycker lokala SD-politiker kritik mot att de tvingas avstå en så stor andel av sina lokala resurser till partiet centralt.

– Jag föreslår en sänkning och det har ju lagts flera motioner om detta, så tanken är att vi ska prata ihop oss och hitta en gyllene medelväg som det så fint kallas. Det var motiverat att ha 25-procentavgiften under föregående mandatperiod för att bygga upp partiets valfond och stärka de svaga länkarna i partiet. Nu är vi ett mycket större parti och det finns skäl att lyfta upp och överväga hur mycket som ska stanna kvar i distrikten, säger Kim Fredriksson som ligger bakom en motion om att minska kravet på lokalföreningarnas partistöd till 10 procent.

Även riksdagsledamoten Sara-Lena Bjälkö har lagt en motion om minskad ekonomisk press på lokalföreningarna.

"Det är idag inte rimligt att belägga alla distrikten och kommunföreningar med en avgift på 25 %. Det är hög tid att distrikt och kommunföreningar får axla ett större ansvar och därmed ges ett större inflytande över de ekonomiska resurserna", skriver Sara Lena Bjälkö med flera i en motion med samma innebörd som Kim Fredriksson.

Partistyrelsen ger motionerna kalla handen och föreslår att de avslås. I sin motivering skriver de att partiet inte har förutsättningar att dra in kraven på lokalavdelningarna eftersom det skulle riskera partiets "nyckelfunktioner" och framtida "valframgångar."

Även vid tidigare kongresser har kommunföreningar varit missnöjda med att tvingas slussa över stora delar av sitt partistöd till riksorganisationen och frågan har tagits upp till debatt. En av de som drivit kravet på en sänkning är regionpolitikern i Västra Götaland Jimmie Stranne. På helgens landsdagar är han inte ombud, men hans distrikt Norra Älvsborg kräver fortfarande, som ombudet Ralf Dahlgren utrycker det, att det sker en "justering" av summorna nedåt.

År 2012 avgick Sverigedemokraternas ordförande i Trollhättan Göran Kummel i protest mot kravet. Vid den tiden skulle lokalföreningarna slussa över hela 40 procent av bidraget till riksorganisationen.

Det är inte bara summorna som Sverigedemokraterna tar av sina lokalföreningarna som kritiserats, utan även hur valfonden använts. Expo kunde förra månaden avslöja att närmare fem miljoner kronor använts från fonden för att arvodera tidigare partitoppar som på grund av skandaler tvingats ta ett steg tillbaka från offentligheten.

3,8 miljoner kronor slussades över från valfonden till den tidigare riksdagsledamoten Erik Almqvists konsultbolag. Almqvist lämnade politiken efter att han avslöjades för att ha kallat en kvinna för "hora", rasistiskt förolämpat Soran Ismail och hans kamrater och beväpnat sig med järnrör i centrala Stockholm. Över 800 000 kronor slussades även över i konsultarvode till en tidigare partistyrelseledamot i det SD-anknutna bolaget Samtid och Framtid AB. Han hade tvingats dra sig tillbaka efter att betett sig "olämpligt", som SD utryckt det.

När Jimmie Stranne då fick reda på hur valfonden använts reagerade han starkt.

– Det är inte till detta pengarna är tänkta att gå. Jag tycket inte att det var rätt att använda de pengarna eftersom pengarna var öronmärkta för valfonden. Fem miljoner skulle göra mycket i valrörelsen, sa Stranne till Expo i samband med avslöjandet.

Frågan är om slussningen av lokalt partistöd uppåt är förenligt med vad stödet är ämnat för enligt kommunallagen.

"Partistöd är ett sådant ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som syftar till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna" står det i SKL:s Cirkulär om bestämmelserna kring lokalt partistöd.

Sverigedemokraternas stadgar om att det lokala partistödet ska slussas över till riksorganisationen kan rimma illa med partistödets syfte som det beskrivs i SKL:s cirkulärbrev. I sitt svar på motionerna skriver partiledningen att det lokala partistödspengarna ska finansieras valrörelsen och en "välfungerande och nödvändig tjänstemannaorganisation", men även Jimmie Åkessons årliga vårtal och olika partisammankomster.

Ämnen i artikeln