Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Inför SDU:s förbundskongress riktar SDU stark kritik mot Gustav Kasselstrand och ger sitt stöd till Paulia Bieler som utmanar honom om ordförandeposten. Kampen om ordförandeskapet har splittrat ungdomsförbundet och stämningen i förbundet är infekterad.

- Flera distrikt har gått ut med att de stöder Gustav Kasselstrand och då vill bland annat Syd visa att det finns distrikt som stöder Paula Bieler, säger Chang Frick, ordförande i distrikt Syd.

"Vi upplever att förbundsstyrelsen har stora kommunikationsproblem vad beträffar i princip all verksamhet som de jobbar med. Många och inte bara medlemmar i distrikt Syd upplever att förbundsstyrelsen helt kör sitt eget race och många står utanför och vet inte vad som är på gång på riksplanet.", skriver Distrikt Syd i ett öppet brev som publicerats på SDU:s hemsida.

Chang Frick säger till Expo Idag att det finns ett missnöje över SDU:s utveckling och han efterlyser en breddning av de frågor som ungdomsförbundet aktivt driver.

– Jag tror inte SDU har så mycket att vinna på den här flaggviftarnationalismen som Kasselstrand driver på. Många funderar över var Kasselstrand står ideologiskt, säger Frick.

Vidare säger Frick att han är frågande över ungdomsförbundets internationella kontakter. På måndagen anordnar SDU ett seminarium tillsammans med det österrikiska partiet FPÖ:s ungdomsförbund.

– Jag är glad att det inte är med La Destra i alla fall, säger Frick.

La Destra är ett parti, som kopplats ihop med den italienska fascismen. På en demonstration i mars i år framträdde partiledaren Francesco Storace tillsammans med änkan till fascistikonen Giorgio Almirante. Åskådare bar fascistiska banderoller och gjorde den romerska hälsningen. SDU har täta kontakter med La Destra. Kasselstrand har besökt partiet i Rom och han firade nationaldagen med en företrädare från partiet.

– Samarbetet med La Destra är ett frågetecken. Nationaldagsfirandet har även det väckt kritik. Samma sak med utspelet kring Israel och Palestina. Handlade det verkligen om att de bryr sig om Palestina eller handlar det om något annat?, säger Frick.

– SDU har på senaste tiden fått en ny inriktning. Denna inriktning har det inte tagits något beslut om, utan det är förbundsstyrelsen som styr i SDU som kör sitt eget race, fortsätter Frick.

Förutom kritiken mot SDU:s politiska inriktning hävdar SDU-Syd att partiet misslyckats med att söka statliga bidrag från ungdomsstyrelsen.

"Effekten av detta blir att SDU Syd inte kan beviljas bidrag från vare sig Region Skåne eller Kronobergs län, eftersom det krävs att riksorganisationen får bidrag från ungdomsstyrelsen för att distrikten ska kunna söka bidrag. Resultatet av detta blir att hundratusentals kronor går upp i rök för distriktets räkning varje år.", skriver Jonathan Lindqvist, vice ordförande för SDU Syd.

Kasselstrand har dock ett starkt stöd i ungdomsförbundet. Efter att Paula Bieler utmanade Gustav Kasselstrand om partiordförandeskapet har flera av SDU:s distrikt tagit ställning för Kasselstrand. SDU-Stockholm gick i mars ut med sitt stöd till Kasselstrand. Distriktet skrev i sitt ställningstagande att krafter utanför förbundet försöker avsätta honom.

"Då en liten men fanatiskt driven grupp, bestående av personer som i flera fall inte ens är medlemmar, tvingats avslöja sina planer på att försöka avsätta nuvarande förbundsstyrelse vill SDU Stockholm, förbundets medlemsstarkaste distrikt, med detta uttalande uttrycka sitt helhjärtade stöd för sittande förbundsstyrelse.", skrev distriktet.

Vidare kopplade stockholmsdistriktet ihop Paula Bielers kandidatur med den debattartikel i Aftonbladet där moderpartiets proisraeliska hållning i Israel-Palestinakonflikten kritiserades.

"SDU Stockholm menar att ett visst ställningstagande i en konflikt i mellanöstern aldrig kommer att förblinda oss och överskugga ett i övrigt fantastiskt arbete från förbundsstyrelsen".

Bieler slog tillbaka mot SDU Stockholm och hävdade att de framför påståenden som riktats mot Bieler i öppet rasistiska miljöer.

"Motivet bakom min kandidatur är inte, som SDU Stockholms styrelse påstår, en fråga om ett visst ställningstagande i en konflikt i mellanöstern'. Det är beklagligt att Stockholmsstyrelsen bekräftar de externa angriparnas världsbild genom ett sådant påstående", skrev hon.

Efter stockholmsdistriketets stöd gick även SDU Östergötland ut med ett öppet ställningstagande för Kasselstrand.

I augusti håller SDU sin förbundskongress.