Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I Nacka, Åkersberga och Hallstahammar har fastigheter som antingen är tilltänkta flyktingboenden eller hus för ensamankommande flyktingbarn brunnit. Händelserna har skett under de tre senaste nätterna.

Natten den 5 februari började ett planerat flyktingboende i Nacka att brinna. Fastigheten var under konstruktion och inflyttning var planerad till månadsskiftet mars-april. Den var tänkt att använda för så kallade sociala kontrakt, till en början för nyanlända flyktningar med permanent uppehållstillstånd som av migrationsverket anvisats till Nacka, i enlighet med bosättningslagen som trädde kraft mars 2016.

Enligt Jenny Ryderstedt, presskommunikatör på Nacka kommun, har det inte kommit några direkta hot kopplat till byggandet av boendet. Men det har förekommit protester mot fastigheten, men de har inte avvikit från det motstånd som andra planerade byggen väcker.

- Det har varit lite alla möjliga typer av invändningar, som man möjligen kan läsa på ett annat sätt också, att de är en förevändning för att man inte vill ha det här boendet, men det är inte det man uttryckt, säger Jenny Ryderstedt.

Natten därpå utbröt bränder vid ett flyktingboende i Åkersberga, norr om Stockholm. De två bostadsbarackerna var tänkta som blivande boenden för nyanlända och bränderna startade samtidigt i båda.

Natten till onsdagen kastades troligen ett brinnande föremål in ett källarfönster på ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Hallstahammar. Samtliga som befann sig i fastigheten tog sig själva ut. Fastigheten är efter branden obeboelig.

- Det finns en del som tyder att det är ett föremål som kommit utifrån och in och antänt en soffa, säger Daniel Wikdahl, polisen presstalesperson region Mitt.

Det finns inga kända kopplingar mellan bränderna utöver att det rör sig om olika former av flykting- och asylboenden. Men polisen i Västmanland säger efter branden i Hallstahammar att det inte går att utesluta att den händelsen skulle kunna vara inspirerad av de två tidigare.

- De går inte att utesluta. Å andra sidan finns det inga självklara kopplingar till de händelserna. Men som alltid i sådana här händelser så försöker vi titta brett och undersöka om det är en isolerad händelse eller om det har eventuella beröringspunkter med någonting annat som har inträffat, säger Daniel Wikdahl.

Tidskriften Expo har tidigare sammanställt mediers rapportering av misstänkta attacker mot asylboenden 2011 - 2015 och kunde då hitta 95 fall av fysiska angrepp och konkreta hot. Den statistiken visade på en dramatisk ökning under 2015, då 51 av incidenterna skedde. Av dessa var 31 fall mordbrand eller misstänkt mordbrand.

Under 2016 utbröt det bränder minst 112 gånger på olika asylboenden, eller tilltänkta sådana. 20 av dem berodde på olyckor eller vårdslöshet. De resterande 92 bedömdes vara anlagda. Av de 92 anlagda bränderna tros de boende själva ligga bakom 37. I två fall har polisen kopplat utomstående personer till bränderna. I de återstående 53 angavs "okänd gärningsman". Det visade siffror från polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Ämnen i artikeln