Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Vi tycker att det är tid för ärkebiskopen att agera nu. Vi vill få ut biskoparna och höra vad de säger om det här. Än så länge har det varit rätt så tigande från dem och det tycker vi är djupt allvarligt, säger Helle Klein till Expo Idag.

Dag Sandahl säger att han inte ångrar att han skrivt för Dispatch International och att han är medveten om vad tidningen står för.

– De driver tryckfrihetsfrågor och det har de sin fulla rätt att göra. De är också emot muslimer och det har de sin fulla rätta att vara. Det är det som demokratin går ut på.

Den 18 december publicerades en artikel av Dag Sandahl på Dispatch Internationals hemsida. Han menar att "präster är okunniga om islam". Han skriver även att religionen spridits med militära medel och att Jesus byggt "västerlandet och dess kultur".

Klein reagerar på Sandahls formulering att "Jesus byggde västerlandet och dess kultur".

– Vi har varnat för det här tidigare. Med en grumlig teologi försöker man värna det kristna som om det innebär ett murbyggeri för att hålla bort andra religioner och andra kulturer. I teologin finns en blandning av både antisemitiska och islamofobiska drag. Det blir väldigt allvarligt när svensk kyrkliga präster legitimerar den här typen av idévärld som Dispatch International står för, säger Helle Klein

Tidningen Dispatch International är en del i den antimuslimska så kallade counterjihad-rörelsen. Bakom tidningen är Ingrid Carlqvist och Tryckfrihetssällskapet. Dag Sandahl ifrågasätter dock till Expo Idag att tidningen skulle vara rasistisk.

– I vilken mening är Dispatch rasistiska för att de är emot muslimer?, frågar sig Sandahl.

Han uppger att han velat framföra religionskritik och att han inte har något ansvar för i vilket sammanhang han skriver i. Han likställer Dispatch International med tidningar som Aftonbladet och Dagens Nyheter och säger att han är för det fria ordet.

Helle Klein köper dock inte Sandahls argumentation.

– Korten blandas bort när man pratar om yttrandefrihet. Det är ingen som förbjuder folk att skriva, det handlar inte om det. Det handlar om lämpligheten och vad han understödjer för strömningar och åsikter. Han väljer att placera en artikel i det värsta man kan tänka sig. Det är djupt graverande.

Expo Idag har sökt biskopen i Växjö stift som är Sandahls uppdragsgivare för en kommentar.