Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

2005 presenterade Brottsförebyggande rådet statistik som visade att personer med invandrarbakgrund var överrepresenterade bland dem som begår brott.

Nu har forskare från Stockholms universitet visat att en stor del av överrepresentationen försvinner när man tar hänsyn individers sociala bakgrund. I studien har tre forskare från Stockholms universitet relaterat unga individers brottslighet med deras föräldrars egenskaper som social position, jobb, utbildning och inkomst.

Rapportförfattarna har även tagit med faktorer som bostadssegregation under uppväxtåren i beräkningarna.

Genom att jämföra individer med bakgrund i samma födelseländer har forskarna också kommit fram till att etniska faktorer, t ex kultur, har ytterst marginell betydelse. Likheten i brottslighet mellan två slumpmässigt valda personer med samma etnicitet är väldigt låg.

- Kultur verkar i själva verket vara en väldigt orimlig förklaring till invandrares överrepresentation, säger Martin Hällsten, en av rapportförfattarna, till Expo.

I rapporten har forskarna följt individer med svensk bakgrund, barn till invandrare samt invandrare som kom till Sverige i unga år från det att de gick ut nionde klass under början av 1990-talet fram tills det att de nått en ålder mellan 28 och 31.