Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Svensk fotboll har beslutat att agera mot den rasism som enligt förbundets hemsida ”tyvärr inte bara visat sig på internationell nivå, utan också långt ner i det svenska seriespelet och även inom vår ungdomsfotboll.” Under varje match kommer speakern att vid ett flertal tillfällen berätta om kampanjen och att inställningen till rasism kommer att vara nolltolerans. Enligt kampanjen kommer man att säga "nej till alla former av trakasserier gentemot människor av annat etniskt ursprung, annan hudfärg eller annan sexuell läggning" men säga "ja till alla som älskar fotboll och uppträder juste." Alla i publiken får också en A4 med logon för ”Ge rasismen rött kort.”

Magnus Erlingmark, en av projektledarna för kampanjen, berättar att den inte kommer att vara en engångsföreteelse. Förhoppningsvis ska ”ge rasismen rött kort” drivas en gång om året på samtliga hemarenor i de högsta divisionerna. Den har mottagits mycket positivt av spelare och klubbar och Erlingmark tror att fotbollsspelarna kan inspirera andra:

- spelarna har stor påverkan på sina fans, säger Erlingmark till expo.se