Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Turerna runt Örebropolisen Peter Springare har varit många. Han har mött såväl kritik som support för sina inlägg på Facebook. Det har anordnats manifestationer för att ge honom stöd och i en Facebookgrupp slöt närmare 200 000 personer upp bakom honom. Gruppen som gick under namnet "Stå upp för Peter Springare" blev samtidigt snabbt en plats där rasism spreds och högerextrem propaganda delades.

Förra veckan gick Peter Springare ut på sin Facebooksida och tog avstånd från gruppen. Utspelet beskrevs och tolkades i medier som att Springare tagit avstånd från den rasism som spridits bland hans supportrar. Men Expo kan avslöja att historien är mer komplicerad än så. Springares avståndstagande är i själva verket en del i en infekterad maktkamp som uppstått i den nätmiljö som formats runt honom. Där nu också Peter Springare tydligt valt att alliera sig med en av fraktionerna.

När Peter Springare gjorde sitt inlägg hade redan osämja inom gruppen resulterat i att några sparkats ut och en ny stödgrupp bildats: "Stå Upp För Peter Springare 2.0".

I sitt uttalande uppmanade Peter Springare de som stöttar honom att söka sig till andra mer "seriösa" grupper. Han nämnde inte utbrytargruppen specifikt, men redan i slutet av mars visade han stöd för den i ett inlägg som publicerades på en av deras sidor.

I inlägget uppges det även att han tillsammans med författaren och samhällsdebattören Katerina Janouch ska tala på en manifestation som gruppen anordnar i Stockholm 1 maj:

"Jag är djupt imponerad av det arbete som läggs ner på att få denna manifestation för all blåljuspersonal till stånd. Så nu ser vi fram emot manifestationen med bl a mig och Katerina Janouch som talare och hoppas på många besökare.", skrev Peter Springare.

I sitt uttalande förra veckan menar Peter Springare att den ursprungliga gruppen "helt verkar ha tappat greppet och släpper in rena rasistiska och främlingsfientliga inlägg". Men det var inte rasismen som låg bakom bråket i gruppen som ledde till splittringen. Springares avståndstagande kom också efter att flera som lämnat eller uteslutits från den större stödgruppen uppmuntrat Springare att ta ställning mot den och dess administratör Patrik Markström. Expo har tittat närmare på de två av dem som ligger bakom den nya gruppen och manifestationen.

En av dem, Helen Leonard, är den som skapade den nya stöd för Peter Springare. Hon är sedan tidigare politiskt engagerad och har själv varit med vid åtminstone en så kallad Folkets demonstration, en kampanjorganisation som samlar såväl sverigedemokrater som aktivister i den rasideologiska miljön. Det är också i sådana sammanhang som stödet för den kommande Springare-manifestationen syns tydligast. På Folkets demonstrations Facebooksida marknadsförs manifestationen av flera kärnaktivister i organisationen.

På Helen Leonards privata Facebook gillamarkerar hon en mängd olika sidor. Några av dem är tydligt högerextrema. Det handlar bland annat om den rasideologiska podden Motgift som startades och drivs av personer med bakgrund i den nazistiska miljön. I gillalistan återfinns även rasistiska så kallade alternativmedier, som Fria Tider och Granskning Sverige. Ett annat exempel är Britain First, ett litet brittiskt parti med en extrem antimuslimsk agenda. Hon gillar även ett flertal sidor kopplade till Sverigedemokraterna.

Den andra arrangören och medgrundaren av stödsidan på Facebook är Caj Parma. Han uppger själv att han är den som stått för kontakten med såväl Peter Spingare som Katerina Janouch infor arrangemenaget. Även Caj Parma gillamarkerar flera rasideologiska, antimuslimska och sverigedemokratvänliga sidor på Facebook. Parma delar även inlägg från bland annat Britain First och gillamarkerar material från Motgift. I en rad öppna och stängda Sverigedemokratvänliga Facebookgrupper sprider han information om Springare-manifestationen.

Efter att Peter Springare tog avstånd från den ursprungliga Facebookgruppen har flera personer lämnat och den har vid upprepade tillfällen bytt namn. Den nya utbrytargruppen har dock inte lyckats locka över så många till sin Facebookgrupp, trots Peter Springares uttalande. I skrivande stund består den av drygt 1 300 personer. Även i utbrytargruppen är högerextremister med koppling till Nordiska motståndsrörelsen, Nya Tider och Soldiers of Odin medlemmar och aktiva.

Expo har sökt Peter Springare, men har har avböjt att kommentera.