Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Omröstningen blev ett av flera nederlag för den sittande regeringen. De statliga bolagen SBAB, Posten, Telia Sonera och Vattenfall ska även i fortsättningen ägas av staten.

Regeringen har sedan länge velat minska statens ägande i bolagen men Näringsutskottet var an en annan åsikt. Utskottets förslag röstades igenom av de rödgröna partierna som fått stöd av SD.

I debatten som hölls tidigare under dagen öppnade Sverigedemokraternas Lars Isovaara för en reglering av Vattenfalls ägande i tyska kraftverk.

Beslutet innebär i praktiken att riksdagen röstade ja till två motioner från bland annat Socialdemokraterna och Miljöpartiet.