Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den så kallade Salemmarschen går sedan år 2000 genom Salem. Startpunkten var ett mord på en 17-åring med kopplingar till högerextremism. Demonstrationen har länge varit den viktigaste högerextrema manifestationen i Sverige och fram till ikväll också den absolut största. År 2003 deltog 2000 personer. I år hade den siffran halverats.

Möjligen kan minskningen med 200 till 300 personer från förra året förklaras av att Nationalsocialistisk Front, NSF, i år valt att stå utanför arrangemanget.

Men minskningen till trots så är den högerextrema marschen i Salem fortfarande en av nordens största. Företrädare för flera nazistiska och högerextrema grupper var liksom tidigare år med. Konferencier vid talen var Robert Vesterlund från det nazistiska nätverket Info 14. Som arrangör stod Salemfonden, som till stor del drivs av Info 14.

Flera utländska högerextremister deltog även i tåget. Tidigare under dagen så stoppade polisen sex tyska högerextremister på Skavsta flygplats och satte dem i förvar i väntan på avvisning.

Avspärrning
Polisen spärrade av den plats där högerextremister samlades och stoppade journalister och pressfotografer från att beträda området. Utanför spärrarna var det svårt att uppfatta vad talarna sa och några bilder gick inte att ta inne från arrangemanget eller på talarna. Mats Nylén som var pressansvarig för polisen beklagade efteråt situationen, men kunde inte ge några besked om varför den uppkommit.

Stökigt vid motdemonstration
Motdemonstrationen som hölls tidigare under dagen och arrangerades av Nätverket mot rasism, NMR, lockade enligt uppgift runt 600 personer. Demonstrationen avlöpte lugnt ända till polisen meddelade att demonstrationstiden gått ut. Då valde en liten grupp utan NMR:s medverkan att barrikadera sig på plats. Efter närmare en timme gick polisen in och avhyste demonstranterna, bland annat genom att använda pepparspray.

Under hela kvällen fortsatte små grupper av motdemonstranter att röra sig runt i Salem. Polisen oroade sig för att motdemonstranterna skulle kasta sten på det högerextrema tåget och hade satt in stora resurser för att hålla situationen under kontroll. En polishelikopter med strålkastljus sökte av området runt marschvägen. Flera personer visiterades och ett antal greps.