Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I numret hyllas amerikanska nazister från terrorgruppen The Order. Tidningen ger också stöd åt »krigsfången« Gerhard Lauck som dömts till fängelse för att ha försökt återupprätta nazistpartiet i Tyskland och har en artikel av amerikanska terroristfilosofen William Pierce, vars bok The Turner Diaries tros ha inspirerat Oklahomamassakern. Info-14 gör reklam för grupperna Anti-AFA i Säffle, Nationella Frihetsfronten i Trollhättan, Smålands SA i Nybro, Folksocialistisk Samling i Skärplinge och Nationalsocialstisk front i Karlskrona.

Blod & Ära. Tidskriften Blod & Ära, Nordlands föregångare som gavs ut 1993–94, har återuppstått med redaktion i Södertälje kring vit makt-bandet Germania. I redaktionen finns bland andra Tomi Kaukkinen från Germania och Göran Gustavsson från nazibandet Vit Aggression. Den sistnämnde har varit inblandad i ett flertal nazistiska tidningsprojekt sedan 1980-talet, däribland vam-organet Storm.

Utgivningen har föranlett ett hätskt angrepp från Blood & Honour i Köpenhamn, som tillhör Combat 18-fraktionen i det pågående inbördeskriget inom nazirörelsen.

Lyckönskningar för det nya tidskriftsprojeketet kommer bland annat från Paul Burnley, före detta sångare i No Remorse, och flera engelska vit makt-band som företräder den Cc18-fientliga fraktionen. Även Nordlandrörelsen och amerikanska Resistance lyckönskar Blod & Ära.

Folksocialistisk Samling. Fortsättningen på Riksfronten under ledning av Tony Myhrberg och Markus Ridderboll i Uppland, bytte i februari ännu en gång namn från Folksocialisterna till Folksocialistisk Samling, och kommer under våren att börja ge ut en tidskrift.

Den 1 februari i år bildades även en norsk avläggare till Riksfronten. Norska Riksfronten delar postbox i Nordkisa med NS-gruppen Djerv från Trondheim och distributionsföretaget Blood & Honour.

Kreativistens kyrka. I mitten av mars bytte Ariska Kampförbundet i Sandviken namn och försöker tillsammans med en grupp i Stockholm återbilda den amerikanska nazireligiösa kyrkan Church of the Creator, Kreativistens Kyrka.

CotC, som har gjort rasismen till religion och lanserat begreppet RAHOWA, Racial Holy War, bildades 1973 i USA. En svensk avdelning bildades 1988 under ledning av Hembygdspartiets nuvarande ledare Tommy Rydén. Kyrkan spittrades 1993. Rydén fortsatte under något år i egen regi och döpte om sin grupp till De Vries-Institutet. 1996 återbildades den amerikanska moderkyrkan under namnet World Church of the Creator, WCOTC, med Matt Hale som ny ledare med den något imposanta titeln »pontifex maximus«.

© Expo 1997
(Expo nr 2 - 1997)

Ämnen i artikeln