Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Listan: De stöder Tireland

 • Flera riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna och SDU:are på det alternativa styrelseförslaget har gillat Johan Tirelands facebook inlägg där han meddelar att han fortsätter sin kandidatur till styrelsen.
 • Robert Stenkvist, riksdagsledamot Sverigedemokraterna
  Angelika Bengtsson, riksdagsledamot Sverigedemokraterna och kandidat till SDU:s alternativa styrelse.
  Paula Bieler, riksdagsledamot Sverigedemokraterna och sitter i Sverigedemokraternas partistyrelse.
  Jeff Ahl, riksdagsledamot Sverigedemokraterna och kandidat till SDU:s alternativa styrelse
  Cassandra Sundin, riksdagsledamot Sverigedemokraterna och kandidat till SDU:s alternativa styrelse.
  Peter Lundgren, EU parlamentariker och sitter i Sverigedemokraternas partistyrelse.
  Mikael Valtersson, företräder Sverigedemokraterna i en statlig försvarskommitté.
  Henrik Vinge, Jimmie Åkesson pressekreterare och ordförandekandidaten för SDU.
  Jesper Nilsson, kandidat till SDU:s alternativa styrelse.
  Tobias Andersson, kandidat till SDU:s alternativa styrelse.
  Alexander Singer, kandidat till SDU:s alternativa styrelse.
  Mattias Eriksson, kandidat till SDU:s alternativa styrelse.
 

– Jag har inget att säga till dig, säger Henrik Vinge, Jimmie Åkessons pressekreterare, som utmanar Gustav Kasselstrand om ordförandeposten och som har Johan Tireland på sitt styrelseförslag.

Efter Expo Idags avslöjande om att Johan Tireland, på den alternativa listan till SDU:s styrelse inför kongressen, är dömd vid nio tillfällen för bland annat grov misshandel, meddelade han igår i ett långt inlägg på Facebook att han tänker vidhålla sin kandidatur.

"Det är helt ok om jag inte bli vald. Men jag tänker ändå ställa upp därför att jag har så mycket livserfarenhet om just problemen ute i samhället.", skriver han och går även in på sitt liv. "Jag var en produkt utav den samhällssplittring som höll på att ske i Sverige." skriver han och: "Idag har jag kommit långt ifrån mitt tidigare levnadssätt."

Facebookinlägget "gillamarkeras" av flera kandidater på den alternativa listan. Bland dem Henrik Vinge, som utmanar Gustav Kasselstrand om ordförandeposten. Även Jeff Ahl, som föreslås bli vice ordförande gillar inlägget. Det gör också riksdagsledamoten Cassandra Sundin, som föreslås som ledamot till SDU-styrelsen och Tobias Andersson, som föreslås som ledamot.

Även Angelika Bengtsson, riksdagsledamot som föreslås bli suppleant i SDU:s styrelse och Alex Singer, förslagen suppleant gillar Tirelands facebookmeddelande.

Expo Idag har sökt samtliga på den alternativa listan till SDU-styrelse som gillamarkerat Johan Tirelands inlägg där han meddelar att han fortsätter sin kandidatur till styrelsen. Ingen vill dock kommentera. Henrik Vinge lägger på luren.

Tobias Andersson hänvisar till förbundskongressen.
– Vi behandlar det där och vi har inga ytterligare kommentarer.

Du gillar ju hans fortsatta kandidatur på Facebook?
– Jag har inga kommentarer, du får ha en fortsatt fin dag, säger Andersson och lägger på luren.

Liknande bemötande får Expo Idag av Angelica Bengtsson.
– Jag tänker inte kommentera detta. Han har skrivit ett brev och vi får ta det sedan, säger Angelika Bengtsson.

Ja, och du gillar det brevet, innebär det att du stöder hans fortsatta kandidatur?
– Du får ringa senare, ha en bra dag, avslutar Bengtsson och lägger på luren.

Alex Singer är ännu mer förtegen.
– Jag pratar inte med dig, säger han och lägger på luren.

Johan Tirelands kandidatur är kontroversiell i ett förbund som förespråkar hårdare straff. Tireland har ett långt brottsregister. Han dömdes 2012 för våld mot tjänsteman för att bitit en vakt i ansiktet. Han har dessförinnan dömts för grov misshandeI. I en dom från 2009 framgår det att han vandaliserat en resturang med ett järnrör och hotat en person i personalen. I en annan dom från 2009 framgår det att han med yxa slagit sönder ett fönster på en resturang. Han har dessutom dömts för bland annat dopingbrott, narkotikabrott, brott mot vapenlagen och stöld.

Hotas av uteslutning

SDU:s sittande styrelse har öppnat för att Tireland kan uteslutas.
– Vi är ett parti som förespråkar betydligt strängare straff för grova våldsbrottslingar, yrkeskriminella och återfallsbrottslingar. Av det jag fått höra låter det olämpligt att man företräder SDU om man har ett sådant register bakom sig, sa Hahne SDU:s viceordförande William Hahne till Expo Idag.
Hahne har även riktat kritik mot att Henrik Vinge inte tycks ha låtit sina kandidater lämnat in en vandelförsäkran till valberedning, vilken Hahne menar ska ske.

Sverigedemokraternas pressansvarige Martin Kinnunen menar att det är upp till Sverigedemokratisk ungdom att besluta om Tireland är lämplig som företrädare.
– Det är SDU som får avgöra det här, säger Kinnunen.

Partiet kommer dock att granska Johan Tireland som även sitter för Sverigedemokraterna i Upplands-Bros kommunfullmäktige.
– Jag vet inte om han kandiderade i valet eller valdes in på personval. Vi kommer kontrollera det och vi gör just nu en undersökning av kandidater som skrivits in på valsedlar och har valts in och huruvida de är lämpliga att företräda partiet i kommunfullmäktige. Där görs det en prövning gentemot vandel. Det gör det, säger Kinnunen.

Expo Idag har sökt Cassandra Sundin och Jeff Ahl för en kommentar.