Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Tvisten mellan Svenska Akademien och NMR har nu blivit en rättslig process. En ansökan om stämning har landat på patent- och marknadsdomstolens bord, meddelar den ideella föreningen Juridikfronten.

Stämningen är unik. Det har aldrig tidigare hänt att det så kallade ”klassikerskyddet” prövas i domstol.

I stämningen yrkar Svenska Akademien på att Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen ska förbjudas att återge vissa nationalromantiska dikter av författarna Esaias Tegnér, Verner von Heidenstam och Viktor Rydberg, samt utdrag ur eddadikten ”Hávamál”. Annars vill Akademien ha ett vite på en miljon kronor vardera för de båda föreningarna Nordfront respektive Nordiska motståndsrörelsen.

Konflikten om dikterna började under våren 2018 då Juridikfronten gjorde Svenska Akademien uppmärksam på att verken hade återgetts på Nordfront i syfte att förhärliga den “ariska rasen” och främja nazistiska idéer.

Klassikerna ska skyddas

Svenska Akademien är en av tre instanser som har rätt att åberopa det så kallade klassikerskyddet. Skyddet är reglerat i upphovsrättslagen och är tänkt att skydda klassiska litterära och konstnärliga verk som ingen längre har upphovsrätt till. Skyddet är till för att användande av verken inte ska ”kränka den andliga odlingens intressen”. Det innebär att man återgett verken på ett sätt som för allmänheten är grovt stötande.

Akademien menar att Nordfront grovt förvanskat dikterna genom att framhålla en tydlig koppling mellan dikternas nationalromantiska innehåll och NMR:s nazistiska budskap. 

”Betydande delar av det innehåll som finns på Webbplatsen (Nordfront) i anslutning till verken - Förintelseförnekelse, antisemitism, hets mot folkgrupp och olaga våldsskildring - är av sådan karaktär att de står i stark konflikt i förhållande till vad som kan anses vara allmänt accepterade, samhälleliga värdegrunder” står det i stämningen.

Trots hot om att ta saken till domstol vägrade NMR och Nordfront att plocka bort texterna. Processen går nu vidare.