Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Då Anders Nilsson, en av förgrundsfigurerna för Svenska mmotståndsrörelsen, porträtteras i senaste numret av Nationellt Motstånd skymtar en tatuering under den rutiga skjortan – ett väpnat lejon som reser sig på baktassarna.

Vad Anders Nilsson kanske (eller kanske inte) är medveten om är att han därmed för evigt tatuerat en av de mest centrala sionistiska och judiska symbolerna på sin kropp. Med tanke på att Anders Nilsson (förutsätter vi) är en bildad och upplyst person får vi utgå från att han är medveten om just detta lejons historiska judiska karaktär. Misstänksamma kamrater skulle kunna få för sig att herr Nilsson är en del av den sionistiska konspiration av ZOG-agenter som infiltrerar den nationella rörelsen – varför annars stoltsera med den sortens ärkejudiska symboler.

FÖR ATT TA DENNA märkliga historia från början. Svenska Motståndsrörelsen (SMR) och dess ungdomsorganisation Nationell Ungdom (NU) grundades under andra halvan av 1990-talet. Bland organisationens förgrundfigurer finns idel kämpar från gamla Vitt Ariskt Motstånd, det vill säga den mest oförsonligt terrorromantiska grenen av svensk nazism vars centrala syfte består i att bekämpa ZOG – en fiktiv sionistisk sammansvärjning som hotar den vita ariska rasens bestånd och överlevnad.

SMR valde som organisationssymbol ett lejon med ett armborst. Den ser ut så här.

Symbolen figurerade som logga på tidningen Folktribunen och återkommer i en mängd sammanhang som klistermärke, brevpapper och – numera – även som tatuering på Anders Nilssons underarm. Enligt uppgift har dessutom ett flertal medlemmar i SMR tatuerat in symbolen.

DEN SYMBOL SOM herr Nilsson stoltserar med har en mångtusenårig historia. Från tidernas begynnelse har Lejonet av Juda varit en av det judiska folkets mest populära och folkloristiska symboler.

Symbolen är förmodligen i sin allra tidigaste variant fornegyptisk men följde med då Juda stam utvandrade från Egypten och blev ett dominerande inslag i historieböckerna. Kung David stammar från Judas hus och lejonet anses omväxlande symbolisera judisk styrka eller Gud. Vilket möjligen borde anses en smula svårsmält för kämparna i den antijudiska Svenska Motståndsrörelsen.I den ursprungliga varianten porträtterades troligen Judas lejon som liggande eller stående på alla fyra tassarna. Rester av den symboliken återfinns i till exempel Englands nationsvapen, men även hos den mest drogromantiska grenen av rastafarirörelsen som ju hyllar kejsare Haile Selassie – bättre känd som just Lejonet av Juda. Haile Selassie omnämns visserligen inte i Bibeln, men här är ett typiskt exempel på etiopiskt lejon och ett lejon med davidsstjärna som förekommer på t-trjöjor bland rastas.

NÅGON GÅNG UNDER den tidiga historien reste sig lejonet på bakbenen och i den formen spreds judarnas lejon till Europa i samband med utvandringen under den romerska ockupationen. Vi har då kommit fram till senbiblisk tid.

För drygt 1000 år sedan följde symbolen med Wilhelm Erövraren över engelska kanalen där den dels blev en del av Englands nationsvapen och dels fick vidare spridning till de skotska högländerna i form av The Red Lion eller det Keltiska lejonet. Det är nu lejonet börjar få sin moderna skepnad som idag återfinns på dörren till var och varannan pub i Skottland.

På 1400-talet kom symbolen till Sverige, där den stiliserades och försågs med ett armborst. Sedan åtminstone 1500-talet har symbolen varit förknippat med Småland och finns idag bland annat som vapen för Kronobergs och Kalmar län. En variant av denna försågs med ett nordiskt och orientaliskt svärd och blev en senmedeltida finländsk symbol.

Och det är alltså denna judiska symbol som nu Svenska motståndsrörelsen stulit för att markera sin antijudiska kampvilja.

DET MEST DRÅPLIGA är att Svenska motståndsrörelsens lejon nästan höll på att bli nationsflagga för Israel vid statens grundande 1948. Lejonet på bakbenen är nämligen intimt förknippad med den sionistiska rörelse som växte fram mot slutet av 1800-talet. Och mycket riktigt – ett detalj i ett foto från den andra Zionistiska Världskongressen som hölls i Basel 1898 avslöjar att den första sionistiska flaggan var ett stående lejon i centrum av en Davidsstjärna. Den varianten hängde med långt in på 1900-talet och förekom som kandidat i diskussionerna om hur staten Israels flagga skulle se ut.

Det judiska lejonet – i sin ursprungliga variant innan det rest sig på baktassarna – återfinns idag på flaggan för den israeliska marinen:

VI SKA INTE FÖRLÄNGA pinan, men för kamraterna i den Sionistiska… förlåt, Svenska motståndsrörelsen, kan det möjligen vara av intresse att buden är många om att få utnyttja symbolen Judas lejon. I San Diego, USA, finns till exempel rörelsen The International Branch of the Lion of Judah. Det är alltså en antiglobaliseringsgrupp med anknytning till vänstersajten Indymedia. Kamrat Nilsson torde inte ha några problem att bli hedersmedlem. Allt han behöver göra är att visa upp sin underarm.

Lejonet kvarstår som en av den sionistiska rörelsens viktigaste symboler, och förekommer i många sammanhang och varianter. När till exempel Nationaldemokraternas Ungdomsförbund (NDU) skulle knåpa ihop en symbol för den fosterländska kampen valde man just ett lejonhuvud. Även denna gång snubblade stolta svenska nationalister över heraldikens mysterier. NDU valde nämligen en symbol som är extremt snarlik symbolen för Singapores regering och som kan beundras på www.gov.sg. Det torde vara en ofrånkomlig slutsats att den kamrat som designade NDU:s logga sneglade både länge och väl på förebilden i Singapore.

I sammanhanget kan förtäljas att de fem delarna av lejonets man enligt Singapores regering symboliserar demokrati, fred, framsteg, rättvisa och jämställdhet. Men dess bakgrundshistoria som frimurarsymbol ska vi berätta om vid ett annat tillfälle.

SÅ HÄR KAN VI ju helt enkelt inte ha det. Nog för att den nationella rörelsen brister i orginalitet, men att det ska behöva gå så långt att Nationaldemokraternas ungdomar måste importera sin logga från Singapore och att den mest fanatiskt antijudiska gruppen ska behöva dras med det mest centrala inslaget i ZOG:s symbolflora är ju närmast förnedrande.

Expo har därför beslutat att utlysa en tävling bland allmänheten. Uppdraget består i att konstruera förslag på två äktsvenska patriotiska symboler som vi kan erbjuda kämparna i SMR respektive NDU. Förslag ska mailas i jpg-format senast den 1 december.

Expo har utsett en jury bestående av professor Moses Abraham, heraldiker vid Tel Aviv-universitetet, som ska vidimera att den framtida SMR-loggan är fri från judiskt inflytande, och Singapores representant i Bilderberggruppen, premiärminister Goh Chok Tong, som åtar sig att bevaka NDU:s intresse av en symbol fritt från illuminatiskt arvegods. Det vinnande förslaget får en helårsprenumeration på Expo.