Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I förra veckan rapporterade Expo om strömningstjänsten för vit makt-musik, Liberplay, som beskrivs som ett ”alternativt Spotify”. Företaget ägs av Martin Flennfors och Patrik Grinsvall, båda med en historik i vit makt-miljön. Flennfors är sedan tidigare styrelseledamot i vit makt-bolaget Ringhorne AB, tidigare Midgård Records. Midgård Records har sedan 1990-talet producerat och sålt vit makt-produkter. År 2018 dömdes Flennfors för tio fall av hets mot folkgrupp för produkter som salufördes på Midgårds sajt.

Expo har sökt Flennfors och Grinsvall för en kommentar om den nya verksamheten och varför deras bolag har säte i Estland utan att få svar.  

Båda personerna bakom den nya strömningstjänsten är folkbokförda i Sverige och taxerar inkomst här. Samtidigt är en av grundarna så kallad E-resident i Estland, ett estniskt system för att underlätta för utlänningar att starta upp företag i landet.

Tillstånden granskas av polis

För att få E-residency genomför den estniska polisen en bakgrundskontroll. Den estniska polisen uppger att de inlett en granskning av både Grinsvall och Flennfors rörande deras estländska ID-nummer. I ett uttalande skriver Verner Ant, chefspolis och gränsvakt i Estlands E-residency Group:

”Vi tittar på om vi har grund till att dra tillbaka de digitala id. Vi har redan dragit tillbaka ett av dem för lite över två år sedan”.

Den estländska polisen kan inte specificera vems ID-nummer som dragits tillbaka eller på vilka grunder. Men i dagsläget har endast Patrik Grinsvall ett estniskt ID-nummer.

Den estniske undersökande journalisten Martin Laine menar att nyheten om Liberplay kan väcka intresse hos estnisk polis på grund av det faktum att svenska högerextremister använder Estland som plattform.

– Men jag kan inte se att det finns några lagar som skulle innebära att de blir straffade, fortsätter han.

Brist på hets-lagar lockar

En anledning till att landet lockar kan enligt Martin Laine vara Estlands brist på effektiva lagar mot hets mot folkgrupp. Något som Europakommissionen kritiserat Estland för.

– Det är ju så att vi är en del av EU och EU kräver att medlemsländerna har en lag mot hatbrott. Men vår regering har inte implementerat sådana och EU har hotat oss med böter. Jag har sett nazistgrupper diskutera Estland som ett paradis för nazistiska talare. De kan sprida hur mycket hat de vill. Men Liberplay är första exemplet som jag sett från utländska aktörer att exportera propagandan hit, säger Laine.

– Det är troligt att en anledning att starta företaget här är att våra lagar inte stoppar dem om de sprider hat. En annan anledning kan ju vara att de vill hålla företaget dolt i Sverige. De har använt tredjeparts tjänster för att starta det här bolaget, ett vanligt tillvägagångssätt för cyberkriminella och organiserad brottslighet, fortsätter han.

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet säger till Expo att som han tolkar lagstiftningen så kommer Liberplay falla under estnisk lagstiftning.

– Jag vet att Estland har självbilden att stå upp för yttrandefrihet och ser sig som en liberal frizon för det fria ordet. I det här fallet kommer ju ansvaret ligga för sändningen och om huvudservern och sändningen sker från Estland så faller det ju sannolikt under estnisk lagstiftning, säger Schultz.

Michael Hellner, professor i juridik också vid Stockholms universitet, säger att tjänsten bör gå under E-handelsdirektivet, och att huvudprincipen är att ursprungslandets lag gäller. Alltså det land som företaget är registrerat i.

– Men ett mottagarland kan med hänsyn till allmän ordning beivra brott av till exempel rasistisk karaktär trots ursprungslandsprincipen. Ursprungslandsprincipen innebär samtidigt att ursprungslandet har en skyldighet att övervaka verksamheten som bedrivs. Det gäller även om sajten till exempel skulle rikta sig enbart till svenska användare. Även då har estniska myndigheter ett ansvar att kontrollera verksamheten, säger Michael Hellner.