Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I läroboken från 2007 beskrivs Sverigedemokraterna, tillsammans med bland annat VAM och Nordiska rikspartiet, NRP, som en nynazistisk organisation. Enligt boken är Sverigedemokraterna liksom de övriga organisationerna kritiska mot svensk flyktingpolitik, uttalat rasistiska och ofta öppet odemokratiska. De beskrivs inte vara ett direkt hot mot svensk demokrati, däremot ska de "bekämpas med alla till buds stående demokratiska medel, anser en överväldigande del av befolkningen."

"Inget av det som står i boken är sant och måste därför ses som ett klart avvikande från skolans läroplan", skriver Therese Borg i sin anmälan.

Läroboken riktar sig till gymnasieelever och har tidigare fått kritik från annat håll. I en artikel publicerad i Svenskt Näringsliv den 11 oktober 2007 skriver recensenten angående boken att "det får bli ett klart IG för allt som har med ekonomi och näringsliv att göra."

Ämnen i artikeln