Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det kommunala partiet Kommunens framtid splittrades 2004. På den ena sidan stod den tidigare uteslutne socialdemokraten Gösta Bodin och på den andra fanns den före detta framstegspartisten och numer vice ordföranden i SD Tony Wiklander. Wiklander bildade efter splittringen ett nytt parti Kommunal Demokrati.

Strid om partinamn
Wiklander-falangen har krävt att få tillbaka partinamnet Kommunens framtid. I en skrivelse till kommunen hävdar han att Brodin som sitter i fullmäktige i partiets namn inte har rätt till det, då han registrerat Kommunens framtid som ekonomisk förening och inte som ideell förening, vilket ett parti ska göra.

Rolf Ottosson har skrivit under Wiklanders skrivelse till kommunen. En polisanmälan med rubriceringen "bedrägeri" har också skickats in med samma argumentation.

- En ekonomisk förening ska bedriva ekonomisk verksamhet som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen. Såvitt vi kunnat konstatera bedrivs enbart ideell verksamhet och föreningen måste därför likvideras, säger Rolf Ottosson till Helsingborgs Dagblad.

Felaktiga uppgifter
Uppgifterna om att Brodin registrerat Kommunens framtid som ekonomisk förening stämmer dock inte. Under en intervju med Helsingborgs Dagblad visar Brodin upp intyg från Skatteverket där han registrerat partiet som ideell förening.

I Wiklander och Ottossons skrivelse till kommunen använder man sig av partinamnet Kommunens framtid. Ett förfarande som får Gösta Brodin att reagera.

- Vi kommer naturligtvis att vidta rättsliga åtgärder med anledning av att obehöriga personer använder vårt partinamn, säger Gösta Brodin till Helsingborgs Dagblad.

Till tidningen meddelar Wiklander och Ottosson att man tänker dra tillbaka skrivelsen till kommunen.

Alexander Bengtsson