Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Attacken i Eslöv är långt ifrån den första. AFA Göteborg rapporterade den 14 september på AFA:s hemsida om deras kampanj under valrörelsen.

"Stenar har kastats genom rutorna på deras bostäder, yxor har satts i ytterdörren och personliga hot har sprayats utanför bostäderna. Dessutom har hotbrev levererats som förklarar att denna? typ av bemötande väntar den som ställer upp för rasistiska och nazistiska partier, om personen i fråga inte frånsäger sig kandidaturen."

Dessa metoder är inte förenliga med demokratiska grundprinciper. Att försöka motarbeta grupper som man menar hotar demokratin med den här typen av fascistoida skrämselmetoder hör inte hemma i en demokrati.

Saknar självinsikt

Attacken är också ett bevis på den militanta antifascismens brist på självinsikt. Det går inte att bekämpa Sverigedemokraterna med våld. Det är inte bara rättsvidrigt, det är också så uppenbart kontraproduktivt.

Efter händelsen i Eslöv har Sverigedemokraterna fått stor och rättmätig uppmärksamhet. Attacken som var tänkt att störa Sverigedemokraterna har delvis hjälpt dem i och med den martyrroll som de fått.

En av konsekvenserna av våldsamma aktioner mot Sverigedemokraterna blir att fokus flyttas från Sverigedemokraternas politik till motdemonstranternas våldsamma metoder.

Problem för den antirasistiska rörelsen

De våldsamma aktionerna mot Sverigedemokraterna innebär inte bara ett hot mot de demokratiska spelreglerna. De innebär också ett stort problem för den antirasistiska rörelse som med fredliga medel vill bekämpa Sverigedemokraternas idéer - en rörelse som är oerhört mycket större än de våldsinriktade grupper som i dag sorgligt nog förknippas med ordet antifascism. Det finns en rädsla att hamna i bråk eller förknippas med våldsamma demonstranter, det är en rädsla som delvis har förlamat den breda antirasistiska rörelsen.

Självklart ska Sverigedemokraterna ha det skydd de har rätt till. Inte bara för deras egen skull utan för demokratins skull. Men vi behöver också en antirasistisk rörelse som tar avstånd från dessa våldsamma metoder och visar att det finns ett aktivt demokratiskt motstånd mot Sverigedemokraterna.