Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Tingsrätten i Västerås gjorde bedömningen att bevisläget inte var tillräckligt för att nazistcellen skulle kunna åtalas för förberedelse till brott. Chefsåklagare Tomas Häggström vid internationella åklagarkammaren har varit åklagare i fallet och har nu beslutat om att inte driva ärendet vidare.

- Det är ju så att när man ska upp i hovrätten med en bevisfråga så är allas erfarenhet att det är svårt att få en ändring till stånd om inte tingsrättens bedömning är väldigt konstig och märklig eller om man inte har något nytt att komma med. I det här fallet är inte tingsrättens bedömning märklig på något sätt utan det är en bevisvärdering även om jag kom fram till en annan slutsats.

Åklagaren har inte kunnat hitta någon kompletterande bevisning som skulle kunna ändra bevisläget till en prövning i hovrätten. På en nazistisk hemsidan har dock en person ur nazistcellen skrivit ett mycket initierat inlägg och där bekräftat att det handlade om terroristplaner. Åklagaren har valt att inte gå vidare med den delen i utredningen.

- Jag vill inte gå in på vad vi gör för något under förundersökningen som gäller detta. Jag har läst den aktuella artikeln och naturligtvis har det varit föremål för diskussioner. Mycket mer än så vill jag inte säga.

Du ser inte det som tillräckligt för att gå vidare?

- Det är inte lätt att få in uppgifter från hemsidor som i det här fallet ligger i USA.

Tror du inte med tanke på brottets rubricering om terrorism att det vore värt ett försök?

- Jag vill inte gå in på det. Jag konstaterar bara att det inte är en lätt väg att gå och jag konstaterar också att det finns förklaringar här också och vi har naturligtvis tittat på detta men exakt vilka åtgärder jag tänker ta till vill jag inte gå in på just nu.