Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Domstolen i Brnos beslut att förbjuda ett parti på grund av extremism är den första domen av sitt slag i landet. Arbetarpartiet (DS) sprider rädsla och oro bland invandrare sade bland annat domstolen som menar att partiet sprider främlingsfientlighet, homofobi och rasism.

Det är tjeckiska regeringen som varit pådrivande i att få till stånd ett förbud av DS. Även den förra regeringen drev ärendet, men då ville inte domstolen pröva fallet eftersom bevisen var bristfälliga. Men den här gången ska regeringen att tagit fram bättre bevismaterial, där bland annat DS:s retorik och symbolik länkas samman med Hitler nationalsocialism.

ERRC (European Roma Right Centre) har i ett uttalande sagt att de hoppas att domen kommer innebära att romernas situation i Tjeckien förbättras.

Enligt Dw-world.de tänker DS överklaga beslutet.