Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Rasismen på Internet fortsätter att expandera. Sidorna har blivit mer professionella och fått mer innehåll. Inte mindre än fem egna domäner finns registrerade för rasistisk propaganda. På dessa finns i sin tur mer än tjugo olika »sajter« och ungefär lika många ligger utspridda på vanliga internetföretags servrar. Ett antal främlingsfientliga sidor i mer populistisk anda har också dykt upp vid sidan av de mer uttalade nazisterna.

Alternativ Media.

Det senaste tillskottet i den nazidigitala floran heter Alternativ Media. I storstilade ordalag presenterar det sig som det mediaföretag som ligger bakom utgivningen av Folktribunen, en tidning nära knuten till Nationell Ungdom på Ekerö med Klas Lund som redaktör, och Framtid som ges ut i Göteborg. Vid sidan av dessa säljs allehanda rasistisk litteratur.

Med detta vill man måla upp en bild av en välorganiserad rasistisk rörelse som är både kapitalstark och »seriös«. Som så ofta i nazistkretsar används ett språk skribenterna inte riktigt behärskar, vilket tillsammans med diverse stavfel får den tunga fasaden att blekna till en kuliss om den granskas på nära håll. Granskar man sedan »Mediaföretaget Alternativ Media« hittar man en förening bestående av kända nazister i Göteborg. Det är alltså varken en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag, bara ytterligare en naizstklubb.

NS88.

En annan domän heter NS88 och innehas av en 25-åring från Lindome. Han har ett förflutet i Sverigedemokraterna och var en av de första som gjorde nazistisk internetpropaganda på svenska. Innehållet på domänen kännetecknas av en våldsam militans. Här finns hatpropaganda mot bland andra Alexandra Pascalidou och Richard Wolff. Liksom på de andra nazistdomänerna finns ett webhotell, en möjlighet för andra att lägga upp egna sidor. »Folkfronten mot hiphop« är en av dessa.

Här kan man bland annat lära sig hur man på bästa sätt utdelar ett nackskott. På en annan sida finner man mottot »Ju blodigare slag desto större seger«. Bara den nazistiska underrättelsetjänsten, Anti-AFA, håller en lite lägre profil efter åtminstone två polisanmälningar från personer som hängts ut som måltavlor. Materialet befinner sig dock i usa vilket gör det svårt att komma åt.

Ariskkamp.

På Ariskkamp, som Expo skrev om i nummer 2/97, ligger nu inte mindre än tio olika hemsidor. Färskast är Nordiska Krigare som är internetversionen av en rasistsik serietidning som gavs ut för ett par år sedan. Kanske är skämtserier nazismens rätta element. Rasistisk propaganda fungerar ju bäst om propagandisterna får bygga sin egen snäva verklighetsuppfattning utan att behöva blanda in för mycket fakta.

Populister.

Nazismens budskap har dock en mycket begränsad räckvidd med sin sekteristiska hat- och våldsretorik. Däremot börjar allt fler främlingsfientliga och rasistiska sidor med populistisk prägel dyka upp. Rättshaveristerna i Blågula frågor finns sedan mer än ett år på nätet; Folkviljan och massinvandringen har startat hemsida, liksom Sjöbopartiet.

En del nya fenomen finns också. Ett sådant är »Exponeringen«, vars uttalade mål är att vara en direkt motpol till tidskriften Expo genom att lyfta fram alla brott som begås av invandrare. Tonen kännetecknas av indignation och sammansvärjningstänkande och påminner mest om tidskriften Fri Information. Vid sidan av allmänt kverulerande artiklar listas brott utförda av invandrare i Sverige och en lång lista brott där gärningsmannens etniska ursprung inte klart har redovisats i media.

Perspektivet känns igen från andra populistiska organisationer. Sverige behärskas av en »moralisk elit« som på ett konspiratoriskt sätt fört folket »bakom ljuset« genom att dölja »sanningen om invandringen«. Syftet med denna konspiration är luddigt och varierar från grupp till grupp, men tycks huvudsakligen bestå i att störta landet i fördärv: »I verkligheten är det ju så att våra invandrare toppar kriminaliteten i landet. Naturligtvis gör Expo tillsammans med den övriga massmediala ›Moraliska Eliten‹ sitt bästa för att dölja detta«, skriver Exponeringen.

Uppfattningen att staten, landet eller samhället styrs av en konspiration återkommer i olika former hos så gott som samtliga högerextrema grupper sedan nazismens barndom. I dessa teorier får »massmedia« ofta tjästgöra som en luddigt definierad måltavla.

På 1930-talet hävdade nazisterna att massmedia kontrollerades av »judarna och kapitalisterna«, medan »kommunister« fick överta rollen som massmediala skurkar under det kalla kriget. Sedan 1980-talet har en ton av rättshaveri lagt sig över konspirationstänkandet när olika rasistiska eller främlingsfientliga organisationer som bss och Blågula frågor ständigt anklagat journalister för att »gå makthavarnas ärenden« och »dölja sanningen« om invandringen.

Till skillnad från 1930-talets nazister undviker våra moderna konspirationsteoretiker att definiera vilka makthavarna är och vilka syften de tjänar. Istället stannar de resonemangen vid svepande påståenden om att journalister och makthavare är »landsförrädare«.

Det finns anledning till vaksamhet mot sådan retorik. Rasismen blir verkligt farlig när den övergår från att vara en allmän främlingsfientlighet till en organiserad kraft med anhängare som vägrar lyssna till rationella argument. För hur argumenterar man med någon som på fullaste allvar tror att hela etablissemanget medvetet ljuger och motarbetar medborgarna?

Mårten Lind/Expo
© Expo 1997

Ämnen i artikeln