Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I samband med att Sverigedemokraten Björn Fälth uteslöts ur Transport har också sverigedemokraten Mikael Bengts från Leksand, som Expo tidigare rapporterat om, tvingats lämna förbundet.

– Ytterligare ett eller två fall gällande Sverigedemokrater har också varit uppe på bordet, även där har uteslutning skett, säger Martin Viredius, förbundets tredje vice ordförande.

När Expo kontaktade Björn Fälth hade denne planer på att överklaga Transports beslut och tänkte ta strid med förbundet om sitt medlemskap. Viredius säger att beslut av det här slaget inte går att överklaga.

– Det är en tolkning av stadgarna och förbundet tolkar stadgarna. När beslutet fattas har bedömningen gjorts.

Däremot finns möjligheten att behålla medlemskapet. Efter att en anmälan på lokal avdelningsnivå kommer in till förbundsstyrelsen kontaktas medlemmen för ett utlåtande.

– Personen i fråga möjlighet att uttala sig och har möjlighet att avsäga sig sitt politiska uppdrag. Det
är vad som krävs för att behålla medlemskapet, säger Viredius.

Möjligheten att utesluta endast utifrån politiska åsikter är däremot inte aktuellt.

– Man måste vara aktiv, agera för en idé som förtroendevald. Naturligtvis utesluts ingen för vad han eller hon tänker.

Vidare säger Martin Viredius att förbundsstyrelsen inte har möjlighet att leta aktivt efter medlemmar som är förtroendevalda för Sverigedemokraterna. Anmälan måste inkomma från avdelningarna som har lokalkännedom.

Sedan Transports styrelse 2005 beslutade att medlemmar skulle kunna uteslutas från förbundet på grund av politiskt engagemang har ett tiotal sverigedemokrater uteslutits.