Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

 

– Jag tycker det är fruktansvärt pinsamt och jag tycker att det är otäckt att vi är med och finansierar den här typen av verksamhet. Jag tror att en stor majoritet i europaparlamentet skulle bli chockade om de visste det här, säger Marita Ulvskog, delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet.

På onsdagen avslöjade Expo att EU beviljat över 3,6 miljoner kronor till Alliance for Peace and Freedom, APF, ett paneuropeiskt parti med en styrelse av kända europeiska nazister och fascister.

Bland andra är nazistiska Svenskarnas partis tidigare ledare Stefan Jacobsson generalsekreterare i partiet. Partiet leds av den italienska terrordömde fascistiska ideologen Roberto Fiore.

Ovetande innan Expos avslöjande

Pengarna har betalats ut trots att regelverket om EU-bidrag till paneuropeiska partier förändrades 2014, just för att förhindra bidrag till liknande sammanslutningar. En av dem som var drivande i att ändra regelverket då var Marita Ulvskog.

– Vi såg det som en viktig seger när jag och Göran Färm (S) talade med olika personer i vår politiska grupp, ledningen och andra högre representanter i parlamentet för att se till att inte massa pengar flöt iväg från EU:s anslag till extrema odemokratiska grupperingar. Vi lyckades då och jag har inte hört något om detta förrän ni larmade att det är så att det finns pengar som flyter iväg igen, säger hon.

Blev det någon reell förändring när regelverket ändrades 2014, när liknande paneuropeiska partier uppenbarligen finansieras av EU än i dag?

– Det innebar att pengarna inte flöt iväg under ett eller två års tid. Men det är totalt upp och nedvänt om man åstadkommer en förändring i EU genom hårt arbete och involvering av massa människor i EU-systemet och bandet sedan backas tillbaka igen, säger hon.

Krismöte med EU-gruppen

Marita Ulvskog kommer nu att kalla till ett krismöte med sin partigrupp, Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater, S&D, för att ta reda på hur regelverket kan ha fallerat. Gruppen med 190 ledamöter är näst störst i Europaparlamentet.

– Jag vet inte hur det kan ha gått till och jag kommer ta upp frågan med personer i vår gruppledning och andra som kan hjälpa till att skapa en tydlig opinion och markering i den här frågan.

– Det här är fruktansvärt, det kommer jag naturligtvis att ta med mig när jag talar med de som har ansvar för budgetfrågor i min egen politiska grupp, men också med gruppledningen. Det är oacceptabelt och jag kommer säkerligen även behöva ta upp det i fler sammanhang. Jag kommer göra vad jag kan för att förändra det här, fortsätter Ulvskog.

Europaparlamentet har skriftligen svarat Expo om på vilka grunder de har gett APF EU-bidrag. Delphine Colard som är pressekreterare vid EU-parlamentet skriver att de europeiska politiska partierna ska uppfylla olika kriterier i EU-parlamentets bestämmelser om stöd.

Bland annat ska de i sitt partiprogram och i sina aktiviteter följa EU:s principer om frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och friheter.

Tittar bara på officiella partidokument

Beslut om stöd ska föregås av en utvärdering av en särskild kommitté, och i den bedömningen granskas endast partiets program och aktiviteter på europeisk nivå. Det görs ingen bedömningen av de enskilda partierna eller politikerna som ingår i gruppen.

Expo väntar på svar från Europaparlamentet om hur APF skiljer sig från den högerextrema grupperingen Alliansen för europeiska nationella rörelser (AENM) som var grunden till reglerna förändrades 2014. Den brittiske högerextremisten Nick Griffin, som nu ingår i APF, ingick dessutom tidigare i AENM.

Expo har också ställt frågan om EU granskar propaganda som sprids från paneuropeiska partiers officiella kanaler, som till exempel hemsidan. På APF:s hemsida sprids till exempel antisemitiska konspirationsteorier och rasideologiska föreställningar om en påstådd "judisk agenda" som går ut på att få ned födelsetalet av "vita barn" och framtvinga ett "inbördeskrig i Europa" genom att uppmuntra "massinvandring".
 

Fakta/Ledamöter i APF:s styrelse fördelat på länder:

Belgien
Förintelseförnekaren Herve van Laethem från den identitära organisationen Mouvement Nation sitter som ledamot i APF:s styrelse. Laethem har sedan 1980-talet lett flera radikala grupper och har flera gånger lagförts för sin öppna rasism.

Vlaanderen Identitair, en flamländsk identitär rörelse, gick med som medlem i APF mars 2016. De har nära samarbete med Mouvement Nation.

Danmark
Danskernes Parti, som är det numera nedlagda nazistiska Svenskarnas partis systerparti, företräds i APF av partiets ledare Daniel Carlsen. Partiet bildades 2011 och saknar parlamentarisk representation. Partiet har nära relationer med det tyska NPD och är idag den samlade kraften för den splittrade danska vit makt-rörelsen.

Frankrike
Politikern och advokaten Olivier Wyssa var tidigare medlem i Front National. Det är numer oklart om han ingår i någon organisation. Han ska ha lämnat Front National på grund av samröre med den numer förbjudna organisationen L' Œuvre française. Han är ledamot i APF:s styrelse. Wyssa sitter som politisk vilde i Auvergne-Rhône-Alpes regionala parlament.

Grekland
Det nazistiska partiet Gyllene gryning har nått framgångar såväl nationellt som i Europaparlamentet, där det har tre representanter. Artemis Mattheopoulos som är vice ordförande i AFP:s styrelse sitter även i det grekiska parlamentet.

Italien
Ledaren för Forza Nuova, Roberto Fiore, har de senaste åren varit spindeln i nätet i försöken att bygga allianser mellan Europas högerextrema partier. Han är ordförande för APF. Han valdes in i Europaparlamentet 2008. Partiet saknar idag parlamentarisk representation.

Spanien
Democracia Nacional företräds av Gonzalo Martin Garcia i APF. Han ansvarar för partiets internationella kontakter. Har sedan tidigare haft kontakt med nazistiska Svenskarnas parti. Partiet har inga parlamentariska företrädare. Kandiderade till senaste Europaparlamentsvalet.

Storbritannien
Den före detta partiledaren för British National Party, Nick Griffin, ingår i APF:s styrelse. Sedan den 30 november 2015 är han tillika med Artemis Mattheopoulos vice ordförande för APF. Han var bland annat den som ledde det konstituerande mötet i februari 2015. Griffin satt tidigare i Europaparlamentet för BNP. Griffin driver numer enmansprojektet British Unity.

Sverige
Stefan Jacobsson, som tidigare var partiledare för det numer nedlagda nazistiska Svenskarnas parti, är sedan november 2015 APF:s generalsekreterare. 

Tjeckien
Tomáš Vandas är partiledare för det högerextrema tjeckiska partiet Dělnická strana sociální spravedlnosti (Arbetarnas parti för social rättvisa). Partiet har inga mandat i Tjeckien eller i EU-parlamentet. Partiet har gjort sig kända för sina hotfulla marscher genom romska läger och för en protest mot en Prideparad. 

Tyskland 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, vann ett mandat i Europaparlamentsvalet 2014. I APF:s styrelse företräds partiet av Jens Pühse. I NPD har han bland annat haft uppdraget att sköta partiets internationella kontakter. Partiet har även fått några få mandat i de senaste lokalvalen i Tyskland.

Rättelse: Tidigare uppgavs att EU helt ströp bidragen till AENM efter reglerskärpningen år 2014. Vilket flera politiker också intygade. Det har dock framkommit uppgifter som pekar i en annan riktning, vilket Expo nu undersöker.