Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

År 2014 skärpte Europaparlamentet regelverket om bidrag till paneuropeiska partier. Syftet var att förhindra att ekonomiskt stöd gick till partier som står i strid med EU:s grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter. Särskilt uppgav politikerna att det paneuropeiska partiet Alliansen för europeiska nationella rörelser (AENM) skulle förlora rätten till EU-bidrag.

Trots regelskärpningen beviljade Europaparlamentet i januari 3,68 miljoner kronor till det högerextrema europeiska partiet Alliansen för fred och frihet, APF.

Ordförande: terrordömd fascistideolog

APF är en sammanslutning av europeiska nazister, fascister och förintelseförnekare. Ordförande är den terrordömde Roberto Fiore. Han är en veteran inom den högerextrema miljön. På 1980-talet kopplades han genom sin dåvarande organisation Terza Posizione till terrorgruppen Beväpnade revolutionära cellerna, NAR.

Organisationen stod bakom flera terrordåd i Italien. År 1980 sprängde NAR järnvägsstationen i Bologna, närmare 100 personer dog och över 200 skadades. Efter attentatet flydde Fiore till England. Samtidigt dömdes han i Italien till ett nioårigt fängelsestraff för att ha organiserat en väpnad grupp.

Fiore höll sig undan straffet och återvände till Italien år 1999 efter att hans brott preskriberats. Där grundade han fascistpartiet Forza Nuova som han fortfarande leder.

Generalsekreterare: svensk nazist

Den svenska nazisten Stefan Jacobsson är APF:s generalsekreterare. Han ledde tidigare nazistiska Svenskarnas parti och har en lång historia inom vit makt-miljön. I början av 2000-talet hade han en ledande roll inom militanta Svenska Motståndsrörelsen.

Stefan Jacobsson har även hyllat det amerikanska nazistiska terrornätverket The Order. Flera av terrorgruppens medlemmar gjorde sig skyldiga till mord på politiska meningsmotståndare och judar innan de greps i den största amerikanska polisinsatsen sedan mordet på president John F Kennedy.

I APF finns även politiker från det grekiska nazistiska partiet Gyllene gryning, vars ledning är åtalade i Grekland för att ha bildat en kriminell organisation. Partiet har kopplats till mord och en rad attacker mot politiska motståndare och migranter.  
 

tyskl npd holger apfel
Politiker från tyska NPD sitter i APF:s styrelse Foto: Expo

I APF:s styrelse sitter även en representant från tyska högerextrema NPD. NPD utreds för närvarande i Tyskland och kan komma att förbjudas på grund av det tyska förbudet mot nazistiska rörelser. 

I styrelsen sitter också nazistiska Danskarnas partis ledare Daniel Carlsen.

Reglerna skärptes 2014

 nick griffin
Nick Griffin satt tidigare i det paneuropeiska partiet Alliansen för europeiska nationella rörelser (AENM). Partiet fick sitt EU-bidrag indraget på grund av att det bröt mot EU:s grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter. Foto: Expo

Från Storbritannien är Nick Griffin representerad. Han är en av APF:s två vice ordföranden. Förutom att han notoriskt sprider antisemitiska konspirationsteorier och varit ledare för British National Party är han intressant i sammanhanget då hans tidigare medlemsskap i AENM var en av anledningarna till att EU skärpte reglerverket för bidrag år 2014.  

Nick Griffin ingick i Alliansen för europeiska nationella rörelser, AENM. Samma år förändrade Europaparlamentet regelverket kring vilka politiska sammanslutningar som har rätt till EU-bidrag. Syftet var att strypa bidragen till europeiska partier som bryter mot EU:s grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter.

Europeiska politiska partier faller under EU-rätten. Det innebär att de måste respektera artikel två i EU-fördraget om respekten för mänskliga rättigheter, demokrati, människans värdighet, frihet, jämlikhet och rättigheter för minoriteter för att få rätt till stöd.

Stöttar Assad och Ryssland

APF har haft förbindelser med syriska topp-politiker i Assadregimen. 2015 besökte bland andra Nick Griffin och Roberto Fiore landet. Något som användes i syrisk statlig propaganda för att "bevisa" att den syriska staten har stöd och utsätts för ett "orättfärdigt" krig lett av USA och Israel.

I det paneuropeiska partiet APF är också stödet för Ryssland centralt. APF:s politiska handlingsplan innefattar "fördjupade relationer med Ryssland" och "diplomatiska uppdrag i Syrien". Återkommande i APF:s dokument är spridande av antisemitiska konspirationsteorier och rasideologiska föreställningar om en påstådd "judisk agenda" som går ut på att få ned födelsetalet av "vita barn".

 

Fakta/Ledamöter i APF:s styrelse fördelat på länder:

Belgien
Förintelseförnekaren Herve van Laethem från den identitära organisationen Mouvement Nation sitter som ledamot i APF:s styrelse. Laethem har sedan 1980-talet lett flera radikala grupper och har flera gånger lagförts för sin öppna rasism.
Vlaanderen Identitair, en flamländsk identitär rörelse, gick med som medlem i APF mars 2016. De har nära samarbete med Mouvement Nation.

Danmark
Danskernes Parti, som är det numera nedlagda nazistiska Svenskarnas partis systerparti, företräds i APF av partiets ledare Daniel Carlsen. Partiet bildades 2011 och saknar parlamentarisk representation. Partiet har nära relationer med det tyska NPD och är idag den samlade kraften för den splittrade danska vit makt-rörelsen.

Frankrike
Politikern och advokaten Olivier Wyssa var tidigare medlem i Front National. Det är numer oklart om han ingår i någon organisation. Han ska ha lämnat Front National på grund av samröre med den numer förbjudna organisationen L' Œuvre française. Han är ledamot i APF:s styrelse. Wyssa sitter som politisk vilde i Auvergne-Rhône-Alpes regionala parlament.

Grekland
Det nazistiska partiet Gyllene gryning har nått framgångar såväl nationellt som i Europaparlamentet, där det har tre representanter. Artemis Mattheopoulos som är vice ordförande i AFP:s styrelse sitter även i det grekiska parlamentet.

Italien
Ledaren för Forza Nuova, Roberto Fiore, har de senaste åren varit spindeln i nätet i försöken att bygga allianser mellan Europas högerextrema partier. Han är ordförande för APF. Han valdes in i Europaparlamentet 2008. Partiet saknar idag parlamentarisk representation.

Spanien
Democracia Nacional företräds av Gonzalo Martin Garcia i APF. Han ansvarar för partiets internationella kontakter. Har sedan tidigare haft kontakt med nazistiska Svenskarnas parti. Partiet har inga parlamentariska företrädare. Kandiderade till senaste Europaparlamentsvalet.

Storbritannien
Den före detta partiledaren för British National Party, Nick Griffin, ingår i APF:s styrelse. Sedan den 30 november 2015 är han tillika med Artemis Mattheopoulos vice ordförande för APF. Han var bland annat den som ledde det konstituerande mötet i februari 2015. Griffin satt tidigare i Europaparlamentet för BNP. Griffin driver numer enmansprojektet British Unity.

Sverige
Stefan Jacobsson, som tidigare var partiledare för det numer nedlagda nazistiska Svenskarnas parti, är sedan november 2015 APF:s generalsekreterare. 

Tjeckien
Tomáš Vandas är partiledare för det högerextrema tjeckiska partiet Dělnická strana sociální spravedlnosti (Arbetarnas parti för social rättvisa). Partiet har inga mandat i Tjeckien eller i EU-parlamentet. Partiet har gjort sig kända för sina hotfulla marscher genom romska läger och för en protest mot en Prideparad. 

Tyskland 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, vann ett mandat i Europaparlamentsvalet 2014. I APF:s styrelse företräds partiet av Jens Pühse. I NPD har han bland annat haft uppdraget att sköta partiets internationella kontakter. Partiet har även fått några få mandat i de senaste lokalvalen i Tyskland.

Rättelse: Tidigare uppgavs att EU helt ströp bidragen till AENM efter reglerskärpningen år 2014. Vilket flera politiker också intygade. Det har dock framkommit uppgifter som pekar i en annan riktning, vilket Expo nu undersöker.

Texten är uppdaterad 20/4-2016

Ämnen i artikeln