Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Slutsatserna, som baseras på enkätsvar från nästan 9500 icke-muslimska ungdomar runt om i Sverige, visar tydliga kopplingar mellan föräldrars socioekonomiska ställning och deras barns syn på muslimer. Personer vars föräldrar har akademiska yrken tenderar att vara mer positivt inställda till muslimer jämfört med de vars föräldrar arbetar med annat.

Ungdomar som känner någon muslim har också en vänligare inställning till muslimer jämfört med de personer som inte känner någon.

Sverigedemokraterna
Bland de mer negativt inställda ungdomarna finns pojkar som bor i kommuner med hög arbetslöshet, hög andel utlandsfödda och stor industrisektor.

Kommuner där Sverigedemokraterna har mandat visar också en jämförelsevis högre grad av intolerans än de kommuner där Sverigedemokraterna inte vunnit några framgångar.

Unga muslimer utsatta
Helena Benaouda, ordförande i Sveriges Muslimska Råd, välkomnar rapporten. Men hon påpekar samtidigt att rapporten även visar att var fjärde muslimsk ungdom i Sverige utsatts för någon form av kränkande eller diskriminerande handling under det senaste året. Något som enligt henne inte uppmärksammas tillräckligt i rapporten.

– Jag tycker att Pieter Bevelander eller Jonas Otterbeck borde ha hoppat till när de såg de här siffrorna. Det tyder på en stor utsatthet bland unga muslimer. Här behövs mer forskning, säger Helena Benaouda till Expo.

Expo har utan framgång sökt författarna till rapporten, Pieter Bevelander och Jonas Otterbeck, för en kommentar.

Johannes Jakobsson
[email protected]

Ämnen i artikeln