Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det som galningarna i Sverigedemokraterna och Motpol håller på med vill inte jag ha att göra med. Jag är så långt ifrån det som jag kan. Jag vill ägna mig åt historieverksamhet och kulturverksamhet och inte ha med deras skit att göra. Efter det som hände igår sa halva styrelsen nej tack, vi hoppar av. Vi vill inte bli misstänkta för samröre med det där, säger Car T Ek, ordförande i Forntid och Framtid.

Forntid och Framtid hade fem lokala avdelningar runt om i landet och bland kontaktpersonerna fanns personer med en historia i eller kopplingar till rasideologiska miljöer och Sverigedemokraterna. Efter att Expo Idag uppmärksammade detta valde bildningsförbundet att lägga ned. Mikael Valtersson, som var kretsverksamhetsledare i Svealand, och som är medlem i Sverigedemokraterna, skriver på Facebook om att han lämnar bildningsförbundet.

"Efter en tids övervägande så gör jag bedömningen att det blir svårt att framstå som politiskt oberoende och kunna bygga en fungerande verksamhet med negativ mediauppmärksamhet och flera aktiva som har politisk koppling."

Valtersson skriver också:

"Som läget är nu så har inte bara jag utan även majoriteten av förbundsstyrelsen kommit fram till att det är omöjligt att få till en omfattande och partipolitiskt obunden verksamhet som läget ser ut idag. Därför beslutade vi att avveckla den existerande verksamheten och titta framåt för att se vad som kan göras framöver som inte är lika politiskt belastat. "

Att bildningsförbundet väljer att lägga ned bekräftas Carl T Ek.

– De som inte hade med SD att göra, de lämnade. De sa att de inte vill ha med SD att göra. Jag vill inte heller ha något att göra med den dyngan som SD och de där identitärerna i Motpol håller på med. Jag delar inte de åsikterna. Nu vill jag vara fri från det här, säger Carl T Ek.

Carl T Ek var på 90-talet aktiv i den fascistiska organisationen Nysvenska rörelsen - Svensk opposition. Han säger att han helt lämnat den tiden bakom sig och att han inte heller ställer upp på den ideologi som Nysvenska rörelsen hade. Han säger till Expo Idag att han trodde att de personer som varit aktiva i hans nystartade bildningsförbund och som har kopplingar till den nyfascistiska identitära rörelsen och Sverigedemokraterna också lämnat sitt politiska engagemang bakom sig.

– De har sagt till mig att de hade lämnat den miljön och att de ville jobba med det som vi håller på med, bildning kring kulturhistoria. Men sedan har jag sett att de fortsatt med det här tramset. Jag mår fysiskt illa av det här, säger Carl T Ek.

Bildningsförbundet Forntid och Framtids hemsida plockades på onsdags eftermiddagen ned.

Ämnen i artikeln