Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

En nationell undersökning har genomförts på Warszawas universitet av Centrum för forskning om fördomar. Den visar att 63 procent tror på antisemitiska myter om att judar kontrollerar media och världsbanken. 90 procent av dessa har aldrig träffat en jude, rapporterar The Jewish Daily Forward.

Antisemitismen i Polen är utbredd. Och tron om en världslig judisk konspiration har inte ändrats nämnvärt de senaste åren. År 2009 trodde 65 procent på myten.

Innan Förintelsen bodde det 3.2 miljoner judar i Polen, idag bor det 10 000. Zusanna Radzik som undervisar på skolan för dialog i Polen, ett program vars syfte är att upprätthålla kunskapen om den judiske närvaron i Polen, menar att det mest anmärkningsvärda med Centrum för forskning om fördomars undersökning är att den traditionella formen av antisemitism tycks ha ökat. Det menar hon inte beror på att antisemitism inte tidigare existerat, utan för att många polacker numer känner sig bekväma med att uttrycka den.

Men trots antisemitismen som är djuprotat i det polska samhället, så finns det dem som jobbar för en förändring.

I september 2014 ska Museet för polska judars historia öppnas. Museets syfte är att belysa det judarna bidragit till det polska samhället. Det ska även vara i utbildningssyfte, så att polska studenter uppmärksammas på den judiska minoriteten i Polen, samt det som fanns innan Förintelsen.

Det har även öppnats ett judiskt center, vilket är ännu ett steg åt rätt riktning.

I Sverige gjordes en attityd undersökning år 2009 i uppdrag av Forum för levande historia, som visade att bland de 4700 elever som deltog så var det 18 procent som antingen helt, eller delvis höll med om påståendet att "judar har för stort inflytande i världen".

Ämnen i artikeln