Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det bryter mot stadgarna och det är ett högst olämpligt att sitta i ett möte med två uteslutna medlemmar. De som går på det mötet behöver se över sin lojalitet, säger Hanna Wigh, i regionfullmäktige och Sverigedemokraternas partistyrelse.

I SD Väst är missnöjet stort efter att gruppledaren Patrik Ehn och den politiske sekreteraren Daniel Rondslätt uteslutits ur partiet. Enligt uppgifter till Expo idag kommer regionpolitiker att träffas på ett möte på tisdagskvällen som Ehn kallat till. Hanna Wigh, menar att Patrik Ehn inte har någon rätt att kalla till mötet.

– Självklart kommer jag inte att delta på det, säger hon.

Mikael Jansson, som är ordförande för Sverigedemokraterna i Göteborg, suppleant i partistyrelsen och riksdagsledamot, har tidigare motsatt sig uteslutningen av Patrik Ehn. Han hävdar att han inte känner till mötet som Ehn har kallat till.

– Jag kommenterar inte det mötet eftersom jag inte känner till det, säger Jansson.

Delar du Wighs åsikt om att det bryter mot partilojaliteten att delta på mötet.

– Det får stå för henne. Jag kommenterar inte det, säger Jansson.

Han vill inte heller gå in på hur han ser på att Ehn nu uteslutits utan hänvisar till ett meddelande i Sverigedemokraternas lokala tidning Göteborgsbulletinen. Där står det:

"SD Göteborg hade innan mötet givit ett enhälligt förtroende för både Patrik Ehn och Daniel Rondslätt. Nu har partistyrelsen fattat sitt beslut, vilket vi har att rätta oss efter."

Texten vittnar även om den ilska som uteslutningen väckt i Västra Götalandsregionen och i texten manas medlemmarna att se framåt.

"Arbetet för partiet och dess syfte går oavbrutet vidare. Vi ber alla att stanna i partiet och jobba framåt.".

Källor som Expo Idag varit i kontakt med uppger att Sverigedemokraterna i regionen ringts ner av förbannade medlemmar som hotat att lämna partiet efter uteslutningen av Ehn.

Patrik Ehn uteslöts ur Sverigedemokraterna med hänvisning till att han är "ideologiskt avvikande" och att han haft kontakter med det tyska högerextrema partiet NPD.

Ämnen i artikeln