Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det har varit många turer kring Johnny Letth. Efter valet 2014 tog han plats som ledamot i Tranemo kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. 2016 framkom att en internutredning startats mot honom. Beskedet kom efter att Johnny Letth ifrågasatt om den lokala partiföreningen har rätt till kommunalt partistöd, ett ärende som senare prövades av förvaltningsrätten – som kom fram till att partiet har rätt till stödet.

I februari 2017 meddelade distriktet SD Sjuhärad i en skrivelse till fullmäktige att Johnny Letth med omedelbar verkan uteslutits ur partiet. Han satt dock kvar som politiskt vilde mandatperioden ut.

I valet 2018 hade SD Tranemo en så kallad öppen valsedel. Partiet drabbades av avhopp och i mars 2021 stod det klart att två personer skrivit Johnnys Letths namn på valsedlar, vilket gjorde att han återigen fick ett mandat – som politisk vilde. Han fick efter en tid även en plats i kommunalstyrelsen, som oberoende-SD. Det är hans tidigare partikollegor som vill att han ska företräda partiet – trots att han är utesluten.

I valet 2022 till kommunfullmäktige valdes inte Johhny Letth in. Men han fortsätter likväl att företräda SD i kommunstyrelsen, återigen nominerad av partiets representanter. Nomineringen godkändes den 12 december förra året.

Sverigedemokraterna har i dag sex mandat i kommunfullmäktige. Två av dem besitts av Johnny Letths mamma och pappa, Anna och Ivan Letth. Anna Letth är även ordförande för SD Tranemo.

Expo har utan framgång sökt Anna Letth, partiets gruppledare i fullmäktige, Wajdi-Louis Azouri, samt Johnny Letth för en kommentar. Från partiets pressavdelning säger man under måndagen sig vara medvetna om situationen, men hänvisar vidare frågor till partidistriktet.

Inleder process

Andreas Exner är ordförande för distriktet SD Sjuhärad, där Tranemo ingår. Han säger att han just fått information om den uppkomna situationen i Tranemo.

– Ja, jag fick ju själv informationen om detta under gårdagen. Och vi har ju olika interna processer och rutiner som vi använder oss av när liknande situationer uppkommer. Och en sådan process är inledd. Och mot den bakgrunden så kan jag faktiskt inte kommentera ärendet närmare än så här i dag, säger han till Expo.

Han vill inte gå in närmare på vad det är för typ av process som inletts. Men säger att det handlar om vilka beslut som fattats.

Har du varit kontakt med dina partikollegor i Tranemo?

– Vi för kontinuerlig dialog med samtliga av våra föreningar och förtroendevalde.

Ja, men sedan du fick reda på det här? 

– Ja, nu är vi inne på just den interna processen och den har jag som sagt ingen avsikt att kommentera.

Enligt Andreas Exner ska deras ombudsman har fått i uppdrag att titta närmare på frågan, men han kan inte ge svar på när ett besked om hur partiet ställer sig till lokalavdelningens hantering av detta kan komma.

Och så länge så kommer Johnny Letth företräda SD i kommunstyrelsen?

– Vi har ju ingen avsikt att svara och föregå något beslut innan vi fått all information på bordet

Så ja med andra ord?

– Du har fått svar.

Ämnen i artikeln