Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i mitten av november som tankesmedjan Oikos tillsammans med Konservativa förbundet anordnade en tredagskonferens under rubriken ”The New Direction – Young Leaders Academy”.

Den nederländska opinionsbildaren och tidigare företrädaren för partiet Forum för demokrati, Eva Vlaardingerbroek, var på plats för att bland annat föreläsa om konservatismens tillstånd i Nederländerna. Hon blev känd för den svenska allmänheten när hon tidigare i år blev programledare för Sverigedemokraternas mediekanal Riks – enligt Expressen var hennes uppdrag att sprida en negativ bild av Sverige internationellt.

Eva Vlaardingerbroek är inte längre kvar på Riks och sedan några månader är hon tillbaka i sitt hemland Nederländerna.

Varnar för ”experimentvaccin”

Eva Vlaardingerbroek har under året blivit en allt mer högljudd vaccinmotståndare. Hennes tal på konferensen kom till stor del att handla om corona, det ”experimentella vaccinet” och, vad hon menar, en minskad frihet. På Twitter sammanfattade hon själv kärnan i sitt tal och sin syn på den rådande situationen:

”Tillsammans med 1,5 miljoner av mina landsmän vill jag inte bli injicerad med ett experimentvaccin. På grund av det görs vi till andra klassens medborgare; står inför faktisk, laglig utestängning från samhället. Mitt budskap: det här är det enda som verkligen betyder något just nu”.

”Stänga av ditt liv”

I sin föreläsning varnade Eva Vlaardingerbroek för att de restriktioner och ”totalitära” åtgärder som nu genomförs kommer att drabba alla, även vaccinerade. Hon menar att vaccinpass och likande åtgärder i förlängningen riskerar att missbrukas för att tysta vad hon ser som regimkritiker.

Hon säger i sitt tal att vaccinpasset och myndigheternas kontroll kan få stora konsekvenser för alla. Hon menar ett det inte bara handlar om tillgång till olika delar av samhället. Under talet varnar Eva Vlaardingerbroek för att regeringar kommer använda de här QR-koderna för andra syften och att vaccinpassen i förlängningen kan ge rött ljus och lägga restriktioner på folk som till exempel  ”säger något som regeringen klassificerar som hatretorik”.

– Tänk om de med en knapptryckning kan stänga av ditt liv, summerar hon.   

I sitt tal pratar hon även svepande om den ”globala eliten” som hon menar vill göra oss till viljelösa konsumenter. Hon menar att de använder medierna och stortechföretagen för att hjärntvätta oss.

Mattias Karlsson kritisk

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson grundade 2020 Oikos och stod även som värd för konferensen som riktade sig mot unga aktivister och politiska ledare i Europa. Han menar att syftet med ”landsrapporterna” på konferensen inte var att ge uttryck för åsikter som ligger i linje med vare sig hans eller Oikos utan att få ta del av olika resonemang. 

– Jag är starkt oenig med mycket av det som Eva framförde i sitt tal. Jag är tacksam för vaccinen och tycker det är uppenbart att de gjort en skillnad till det bättre i kampen mot Corona. Som kollektivist tycker också att staten bör ha rätt att göra vissa tillfälliga inskränkningar i enskilda medborgares liv för att skydda utsatta riskgruppers liv och hälsa, skriver Mattias Karlsson i ett mejl till Expo och framhåller att han snarare varit kritisk till att Sverige inte vidtog tillräckligt restriktiva åtgärder vid pandemins inledning.

Olika syn på coronahanteringen

Mattias Karlsson menar att i Nederländerna har flera konservativa partier och rörelser intagit en mer kritisk linje till landets coronahantering än vad svenska konservativa gjort.

– Synen på vaccinen och på hur långt staten, som ett led pandemibekämpningen, skall ha rätt att gå i inskränkningar av medborgerlig frihet för den enskilde är något som det finns mycket starkt delade meningar om inom den konservativa rörelsen i Västvärlden just nu, säger han.

Mattias Karlsson hamnade själv i blåsväder när han tidigare i år insjuknade i covid-19. Det visade sig att han var ovaccinerad, vilket han förklarade med att han inte har vaccinerat sig eftersom han inte hunnit och att han ville att andra skulle få vaccinera sig före honom.  

Ovaccinerade i SD

En enkät som Aftonbladet lät genomföra i oktober visade att samtliga riksdagsledamöter i sju av åtta partier som besvarat enkäten var färdigvaccinerade – endast ett antal av Sverigedemokraternas representanter avvek.

– Jag har varit väldigt tydlig tycker jag med att man ska vaccinera sig, om det inte finns några medicinska skäl för att inte göra det. Det är väl den linje vi har haft ända sedan vaccinet blev känt, sa partiledare Jimmie Åkesson efter granskningen.