Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I helgen samlas Sverigedemokratiska fullmäktigeledamöter från hela landet i den lilla orten Getinge i Halland. Det är ett år och en månad sedan Sverigedemokraterna lyckades övertyga nära tre procent av väljarna att vandra till valurnorna och lägga sin röst på partiet. Sedan dess har partiet fått allt mer självförtroende. Partiets aktivister följer förväntansfullt alla typer av opinionsmätningar och talar självsäkert om en plats i riksdagen vid nästa val.

Men det finns saker som har stört bilden av ett parti på en ödesbestämd väg mot riksdagen.

Bland annat har partiet fått kritik för att vara ett enfrågeparti och för att inte sköta sina politiska uppdrag i kommunerna.

Helgens kommunkonferens handlar om att avväpna partiets politiska motståndarna. Sverigedemokraterna vill visa att partiet står för mer än ett krav på begränsad invandring och att partiets företrädare är ansvarsfulla medborgare som tar väljarnas förtroende på allvar.

Ett enfrågeparti

Sverigedemokraterna startade som ett enfrågeparti, ett protest mot det mångkulturella samhället och etablissemangets "landsförräderi". Även om partiet har växt sedan dess så navigerar partiet efter samma kompass nu som då.

Allt tyder på att det är just partiets brist på acceptans för människor med "avvikande"sexuell läggning eller dess totala brist på empati för flyktingars situation som utgjort sverigedemokraternas attraktionskraft. Väljarundersökningar visar att partiets väljare i mycket större grad än andra partiers väljare är negativt inställda till ett öppet och tolerant samhälle.

Sverigedemokraterna är dock medvetna om att de måste vara bredare än så för att framstå dom ett seriöst alternativ på riksnivå.

Kritik mot mångkulturen högst på agendan

I partiets kommunalpolitiska program har Sverigedemokraternas ideologer listat 11 huvudrubriker som utgör stommen i partiets kommunpolitik. Det handlar bland annat om barnomsorg, brottsbekämpning och ekonomi.

Trots att Sverigedemokraterna gjort ett försök att skaffa sig tydliga åsikter i frågor som partiet i princip aldrig yttrat sig i tidigare hemsöker frågan om det mångkulturella samhället stora delar av programmet. I mer än hälften av de politikområden som Sverigedemokraterna pekar ut finns något förslag som är direkt knutet till partiets försök att bekämpa det mångkulturella samhället.

Under rubriken "Trygghet och tradition i boendet" lyckas författarna till förslaget till exempel få in "Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition skall inte få uppföras." Att det handlar om moskéer behöver knappt tilläggas.

Det är med andra ord tydligt att Sverigedemokraterna har svårt att slita sig ur besattheten av att i varje läge rikta udden mot allt som har med "främmande" kulturer att göra.

De har utan tvekan utökat sitt smörgåsbord av politiska förslag, men avvecklandet av det mångkulturella samhället står fortfarande högst på agendan.

Nya idéer till fullmäktigeledamöter

Helgens kommunkonferens handlar också om att få fart på de kommunpolitiker om hittills inte åstadkommit något i sin kommunfullmäktigeförsamling. Alla de nya förslag som nu har lagts fram av partiet erbjuder en enkel möjlighet för sverigedemokratiska kommunpolitiker runt om i landet att åtminstone hitta material för motioner.

Frågan är dock hur stor inverkan kommunkonferensen kommer att ha på partiets strävan att bredda politiken. Parallelllt med att partiet har jobbat fram förslaget till ett kommunpolitisk plan har Sverigedemokraterna spindoktorer funderat ut en ny kampanj

Inte helt oväntat kommer den att handla om invandringen.

Ämnen i artikeln