Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Man ska givetvis få vara muslim eftersom vi har religionsfrihet. Men enligt hörsägen har det här i Strömsund hänt en del saker, muslimer har inte rättat sig efter lagar och förordningar. Det sägs ha förekommit ritulsslakt i bostadsområdena, och det finns en uppenbar segregering mellan flickor och pojkar.
– Det är viktigt att ta itu med med lagbrott, och jag vill på ett tidigt stadium motarbeta ett fortsatt förtryck av kvinnor, det är detta mitt förslag grundar sig på. Jag vill inte förbjuda en religion, men att den praktiseras på ett sådant sätt.
 

Första namn

Säbom står som förstanamn på Sverigedemokraternas lista till kommunfullmäktige. Att man praktiserar sin religion inom de lagar och förordningar som gäller i Sverige ligger definitivt inom kommunens befogenheter, anser han.

Säbom vänder sig också mot kvinnoförtryck:
– Alla som utövar någon form av förtryck ska vi försöka motarbeta.
– Men man kan ju se att i utpräglade muslimska länder mår många kvinnor dåligt, de har inget värde. Jag vill inte att Sverige hamnar i den situationen. Vi ska inte bete oss som vi själva gjorde för många år sedan.

 

 

Tillrättavisad

I Strömsund som har cirka 12 000 invånare finns ett knappt 100-tal uzbeker. Säbom själv är inflyttad, han har bott 43 år i Saltsjöbaden. I storstadsregionerna har han sett att "integrationen inte fungerar".
– Vi ska ta emot flyktingar men i första hand se till att det är folk som mer lika oss än de mer extrema uzbekerna.

Men vi kan väl inte välja vilka som behöver skydd utanför hemlandet?
– Man kan ha en form av önskan, men hur långt man kan gå på riksplanet för att fylla den är en annan sak.

Mikael Säbom har fått indikationer från centralt håll på att han varit lite för frispråkig.
– Man kan säga att jag har fått ett telefonsamtal.
Expo har sökt pressekreteraren Erik Almqvist för en kommentar.

 

 

Ämnen i artikeln