Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Antiziganismen fortsätter att påverka romernas levnadssituation. 

EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, har sammanställt utvecklingen i en rapport. Rapporten framhåller att trots de senaste årens insatser för att hjälpa Europas romer så uppgav 2016 var tredje tillfrågad rom att de under de senaste tolv månaderna utsatts för trakasserier på grund av sin etnicitet. 

I Tjeckien uppgav 56 procent att de utsatts för trakasserier och i Grekland 50 procent. 

Fyra procent av tillfrågade romerna vittnade dessutom om att de utsatts för hat-motiverat våld de senaste åren. På frågan om någon i deras absoluta närhet utsatts för våld under samma period så svarade 13 procent att så var fallet. 

– Antiziganism, från diskriminering till hatbrott, är bränsle för en ond cirkel av exkludering av romer. Det försätter dem i en situation som utstötta och behandlade på ett intolerant stereotypt satt, säger FRA:s direktör Michael O'Flaherty i ett uttalande. 

Han tillägger att för att bryta den är situationen så måste svaret vara att se till att varje romsk person har samma möjligheter som andra EU-medborgare.

Ämnen i artikeln