Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Mannen avskildes direkt från sin utbildning och är åtalsanmäld, säger löjtnant Kenneth Rundén, rättsbefäl vid Göta ingenjörregemente.

Det var efter tips från andra värnpliktiga på det kompani där mannen gjorde sin utbildning som kompanichefen i början av februari tog beslut om skåpsvisitation.
I mannens skåp påträffades, förutom CD-skivor med Vit makt-musik och videofilmer med nazistiskt innehåll, också ett uppklistrat klistermärke från den öppet nazistiska organisationen Nationalsocialistisk front. Ett klistermärke av samma typ hittades några dagar tidigare uppklistrat i korridoren utanför logementet.

I förhör säger den värnpliktige att han spelat Vit makt-musik på kompaniet de senaste två månaderna utan att någon bett honom stänga av. Han uppger också att han tittat på filmerna tillsammans med andra värnpliktiga på kompaniet. Några av CD-skivorna hittades också i en bokhylla i de gemensamma utrymmena på logementet.
Den värnpliktige säger också i förhör att det klistermärke som satt uppklistrat i hans skåp fanns där när han tog över det. Han förnekar samtidigt att han klistrat upp några klistermärken i lokalerna.

Försvarsmaktens Militära underättelse- och säkerhetstjänst, Must, kontaktades omedelbart och den värnpliktige sattes på tjänst i hemmet i väntan på utredning. En vecka senare kom beskedet från Pliktverket att den värnpliktige skulle skickas hem.

- Vi ser allvarligt på den här typen av propaganda. Vi har endast att se utifrån lämplighet utifrån säkerhetssynpunkt, och vi rekommenderade då att han inte skulle fullfölja sin utbildning, berättar Lennart Lissheim, funktionsansvarig för säkerhetsprövningen inom Försvarsmakten.
Enligt honom är det första gången något liknande hänt under hans tid inom säkerhetsprövningen.

Enligt löjtnant Kenneth Rundén innebär beslutet från Pliktverket att den värnpliktige i framtiden inte kommer att användas inom den militära organisationen över huvudtaget. Den värnpliktige blir också av med sin utryckningspremie, då han själv bär skuld till att utbildningen avbröts.