Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Ett nytt lagförslag i Ungern skulle ge presidenten Viktor Orbán makt att styra genom dekret. Vilket i praktiken innebär att presidenten skulle kunna stifta lagar utan att dessa behöver passera det ungerska parlamentet. Lagförslaget saknar ett tydligt slutdatum för undantagsbefogenheterna och väcker rädsla att det kommer leda till att Orbán får oinskränkt makt permanent.

Ungern har i dagsläget runt 170 bekräftade fall av personer som smittats med coronaviruset covid-19. För att bekämpa smittan har landet infört undantagstillstånd. Flera aktörer utrycker nu oro över att den ungerska regeringen använder coronapandemin som ett tillfälle för att underminera demokratin.

Bland annat säger den Budapest-baserade tankesmedjan Political Capital i ett uttalande till tidningen The Guardian att den ungerska regeringen under de senaste tio åren kontinuerligt utnyttjat kriser för att försvaga institutioner som reglerar dess makt.

Trots protester från opposition i landet har Orbán aviserat att han tänker använda Fidesz majoritet i det ungerska parlamentet för att driva igenom lagförslaget: "vi kommer lösa den här krisen även utan er", var hans budskap till oppositionen.

Men även på andra håll i Europa väcks oron över att coronapandemin utnyttjas av högerpopulistiska regeringar. I lördags rapporterade Dagens Nyheter om hur den sittande regeringen i Polen vägrar att skjuta upp presidentvalet som är planerat till den 10 maj.

Det polska regeringspartiet Lag och rättivsa (PiS) har under de senaste åren genomfört en rad reformer som försvagat det polska rättsväsendet och demokratin. Nu försöker man använda coronaviruset och de omfattande restriktionerna som antagits till följd av den, för att omöjliggöra en rättvis valkampanj. Samtidigt som PiS och den sittande presidenten Andrzej Duda får enorm fördel genom att i praktiken kontrollera statliga medier.

DN rapporterar att oppositionskandidaterna anser att deras händer är bakbundna: "att hålla valmöten är omöjligt och de har ingen tillgång till regeringskontrollerade tv-kanaler och radio".

Medan coronapandemin får världens liberala demokratier att fokusera på situationen i det egna landet så lämnas demokratiska krafter i östra Europa ensamma att agera motkraft mot högerpopulistiska och nationalistiska regeringar som söker sig mot ett alltmer auktoritärt styre. Frågan är vad för Europa vi har när coronakrisen stabiliserar sig.