Nyligen kom Nationellt centrum för terrorhotsbedömning med sin rapport för 2023. Ensamagerande högerextremister är, liksom förra året och ihop med islamister, den kategori av våldsbejakande extremism som utgör det mest framträdande terrorhotet mot Sverige.

Och för första gången varnar NCT uttryckligen för att tillgången till 3D-printade vapen ökar, en utveckling som framförallt oroar i relation till högerextrema dåd. Något som vi sett exempel på både i Sverige och internationellt.

Hur har den högerextrema terrorismen förändrats över tid? Hur ser hotet ut i dag och hur ser framtidens terrorism ut? Kan vi till och med prata om en demokratisering av terror?

I veckans Studio Expo gästar Morgan Finnsiö och Daniel Poohl, avsnittet programleds av Anna Fröjd.