Suveräna medborgarrörelsen, Max Winter Frånlund, Sovereign citizen, Frihetsrörelsen, konspirationism, Live life claim

Rörelse utanför lagen

Fejkjuridik och hittepå-dokument. Svenska Frihetsrörelsens frontfigurer lånar friskt av den amerikanska sovereign citizen-rörelsen – en löst sammansatt politisk rörelse präglad av konspirationsteorier och vars anhängare själva vill välja vilka lagar de ska följa.

Expo #3 2021/Suveräna medborgarrörelsen Tusenmannamarschen

Nytt nummer i butik

Kan ett fingeravtryck, en hårtuss, några kolon runt namnet och en poststämpel juridiskt placera dig utanför lagen? Nytt nummer av Expo i butik!

Expo Wiki

Accelerationism

Politisk idéströmning med målet att genom attentat eskalera samhällets inneboende konflikter till den punkt att demokratin kollapsar så att en ny samhällsordning kan byggas i ruinerna.

Få obegränsad tillgång till Expo Lär dig mer

Prenumerera nu