Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var morgonen den 2 juni 2021 som Max Winter, en av två män bakom Frihetsrörelsen och initiativtagare till ungdomsgrenen av World Freedom Alliance, väcktes av att det bankade hårt på dörren. I en video som Frihetsrörelsen senare samma dag laddar upp på Youtube beskriver Winter hur han klev upp och genom titthålet på dörren kunde se flera poliser utanför.

Winter, som visste att han var misstänkt för brott mot ordningslagen efter rörelsens anti-coronademonstration den 1 maj, klädde snabbt på sig och hämtade sitt ”LLC” – sitt ”Live Life Claim” – innan han öppnar dörren.

På pappret som han visar poliserna har han klistrat in ett foto på sig själv, några hårstrån och tryckt dit ett fingeravtryck i rött bläck. Detta dokument visar, enligt Winter, att han är en fri och oberoende människa, eller ”a sovereign, free living human being” på engelska, och ett bevis på att han ”inte tar ansvar för sitt svenska personnummer”. Dokumentet är också ett tydligt tecken på att Winter tagit intryck av den suveräna medborgarrörelsen. Självutnämnda ”sovereigns” eller ”suveräna medborgare” som Winter anser sig stå över lagen eftersom de har förklarat sig fristående från systemet.

Den suveräna medborgarrörelsen– the Sovereign Citizen Movement – har sina rötter i USA. Den växte fram ur Posse Comitatus, en grupp präglad av djup misstro mot staten, vit makt-idéer, antisemitism och konspirationsteorier om att judar kontrollerar staten. Anhängarna utmärktes också av en ovilja att betala skatt samt av att själva vilja bestämma vilka lagar de skulle följa och inte.

Ideologin kom att spridas vidare via radikala grupper som inte ville betala skatt i USA, Storbritannien och Australien. De kallar sig ibland för ”fria män” – ”Freemen” eller ”Freemen-on-the-land” på engelska. I dag finns flera namn i omlopp för grupper som i stort delar liknande ideologier och det kan vara svårt att skilja olika strömningar och inriktningar åt. Särskilt med tanke på rörelsens oorganiserade natur. Individer eller grupper kan hänvisa till sig själva som suveräna eller till suveränitet utan att ha uppenbar koppling till den suveräna medborgarrörelsen. Winter, en självutnämnd suverän medborgare, verkar vara en av dessa individer. Samtidigt är det tydligt att principerna och idéerna som Winter för fram är hämtade från rörelsen som sådan.

Winter är inte den första i den svenska konspirationsmiljön som marknadsför den suveräna medborgarrörelsens idéer och behovet av ett ”Live Life Claim”. Till exempel delade Christina Grossi, helare och medium med drygt 9 000 följare på Youtube, ett inlägg i början av mars i år där hon uppmanar sina följare att skaffa en egen LLC. Hon i sin tur säger sig ha inspirerats av Sebastian Florin, en svensk konspirationsteoretiker och självutnämnd suverän medborgare med egen youtube-kanal. I en video med drygt 10 000 visningar för han fram den suveräna medborgarrörelsens strategi redan 2019.

Men Max Winter och Frihetsrörelsen verkar vara de första i Sverige som offentligt marknadsför strategin i relation till myndighetsutövanden från exempelvis polis. Förutom vid det bryska uppvaknandet av polisbesöket i juni har Max Winter för Frihetsrörelsens följare beskrivit hur han använde sitt ”Live Life Claim” i slutet av maj när han kallades till ett polisförhör. Och han har även bifogat den i sitt yttrande till Länsstyrelsen efter det vitesföreläggande på 30 000 kronor han ådragit sig som arrangör till den allmänna sammankomsten den 1 maj som bröt mot corona-restriktionerna.

Idéerna från suveräna medborgarrörelsen har också varit synliga i de svenska anticoronaprotesterna kopplade till Frihetsrörelsen. Några dagar innan demonstrationen den 6 juni i Stockholm postade Frihetsrörelsen en bild på Facebook på en lång rad människor som krokar arm med varandra och som innehöll texten: ”We are sovereign. Vi är fria. Vi står starka. Vi lägger oss aldrig ner.”

Fingerprints, LLC, Live life claim, Sovereign citizen, Suveräna medborgarrörelsen, Konspirationism

Kännetecken för suveräna medborgarrörelsen

  • Skriver sina namn i versaler med kolon mellan namnen. Suveräna medborgare vill inte kännas vid namnet registrerat i folkbokföringen utan använder skiljetecken för att separera sig själv och frånsäga sig ansvar från myndigheter och samhället.
  • Använder personliga sigill eller fingeravtryck i rött bläck.
  • Vägrar uppge personnummer eller officiella identitetshandlingar.
  • Vägrar låta sig företrädas av offentliga försvarare vid rättsprocesser.
  • Gör sig skyldiga till skattefusk eller driver olika processer mot myndigheter i syfte att försvåra och förhindra myndighetsarbete.

Säkerhetspolisen, som nära följer utvecklingen inom extremism, säger sig inte ha observerat någon uttalad suverän medborgarrörelse i Sverige men bekräftar att delar av ideologin letat sig hit. Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säkerhetspolisen skriver i ett mejlsvar till Expo att de ”tidigare noterat att gränsen mellan extremism och våldsbejakande extremism har blivit alltmer diffus och att individer både inom och i utkanten av extremistmiljöerna drivs av en mängd olika sakfrågor, såsom främlingsfientlighet och antisemitism, men också misogyni, djur- och miljörätt, konspirationsteorier och motstånd mot det så kallade etablissemanget. Det finns således inslag av Sovereign Citizens tankegods hos en del av de aktörer som Säkerhetspolisen följer.”

Självutnämnda suveräna medborgare som Max Winter hävdar att de följer ”common law”, ett begrepp de ibland tycks ersättas med ”natural law” eller ”universal law”. Även om common law (till skillnad från kontinentaleuropeisk romersk rätt som används i stora delar av Europa) är namnet på det angloamerikanska rättssystemet som används i bland annat Storbritannien, USA och Samväldet – stater som tidigare tillhört det brittiska imperiet – syftar suveräna medborgare inte på denna betydelse av begreppet. I stället handlar det om deras egen tolkning av common law, en slags pseudo-juridik eller konspirationsteori med tillhörande strategier för motstånd. Suveräna medborgarrörelsen är ökända för att vantolka lagen och producera obegripliga texter.

Winter beskriver common law som ett ”alternativt eller originellt lagfundament”, baserat på den filosofiska övertygelsen att allt i världen antingen är gott eller ont. Common law, förklarar han, är universella lagar som vi som mänskliga varelser inte har något inflytande över. Dessa lagar är sanningen och vårt jobb är att försöka förstå denna sanning. Ju högre din vibrationsfrekvens är, desto närmare sanningen är du, är tanken.

Detta nyandliga nonsens må vara svårbegripligt, men Winter är inte ensam om idéerna. Förklaringsmodellen är helt i linje med Mark Passios idéer om natural law. I en nio timmar (!) lång föreläsningsserie förklarar Passio, anarkist och en av de mest framstående förespråkarna av natural law, hur vi människor har blivit vilseledda att tro på relativism. ”De” vill att vi ska tro att sanningen inte existerar och att allt är relativt. ”De” vill att vi ska förbli dumma för att kunna manipulera oss.

”Perception”, säger Passio, ”är inte verkligheten. Det är filtret vi ser verkligheten genom. Människors uppgift är att lägga perceptionen i linje med den verklighet som existerar, som är sann.” Ju högre din egen ”frekvens” är, desto mer medveten är du, desto tydligare ser du sanningen. Enligt Passio är natural law en sanning och universella lagar råder alltid, liksom gravitationen, ”vare sig du tror på den eller inte”.

Sebastian Florin, Christina Grossi, David Wynn Miller, Mark Passio, Suveräna medborgar rörelsen, Sovereign citizen, natural law, common law, LLC, Live life claim
Sebastian Florin och Christina Grossi har båda tagit intryck av David Wynn Miller, som skapade det "Live Life Claim" som utmärker rörelsen och Mark Passio, en av de mest tongivande förespråkarna av natural law. Foto: Kollage/Faksimil

 

Det är sådana absoluta sanningar som pandemins sanningssökare är på jakt efter och som vissa tror en maktfullkomlig elit medvetet undanhåller folket. Osäkerheten som pandemin inneburit tycks ha spätt på misstron. En av dessa dolda ”sanningar” Winter talar om är att länder skulle vara företag som de facto saknar all auktoritet. Enligt Winter och flera konspirationstroende med honom är Sverige registrerat som ”Sverige, kungadömet av”. Genom att skapa ett personnummer vill företaget Sverige tvinga sina medborgare till underkastelse. ”Du har då olika policys i det här företaget, Sweden Kingdom Of, som dom kallar för lagar som man ska följa, så länge du tar ansvar för ditt personnummer”, säger Winter.

De som accepterar sitt personnummer och använder det för att identifiera sig ingår därmed ett kontrakt med företaget Sverige och tillåter företaget att bestämma reglerna, enligt Winter. För självutnämnda suveräna medborgare är lagen inte mer än en slags medarbetarhandbok som gäller den som ingått kontraktet. Det är detta kontrakt som Winter hävdar att han brutit med hjälp av sitt Live Life Claim (LLC), pappret med fingeravtrycket, hårtussen och USA:s flagga på.

Att dokumentet innehåller en amerikansk flagga är ingen slump, det är nämligen skapat av den amerikanske konspirationsteoretikern och högerextreme aktivisten David Wynn Miller.

Miller hävdade bland annat att kolontecknen förmedlar suveränitet och utan kolon skulle förnamnet vara ett adjektiv och efternamnet ett pronomen. Eller som David Wynn Miller själv försöker förklara det: ”adjectives are a condition of modification, opinion, presumption, which modifies the pronoun, pro means no on noun. So therefore, I’m not a fact. I’m a fiction”. Ett citat som är så pass obegripligt att det blir svårt att översätta, men som väl förmedlar den snåriga sorts svada som utmärker den amerikanska suveräna medborgarrörelsen.

Enligt suveräna medborgare kan de med hjälp av en LLC eller motsvarande dokument skilja sin kropp från dess juridiska entitet, vilka de hävdar är förbundna till varandra genom ett personnummer eller personbevis. Suveräna medborgare hävdar att de kan lämna tillbaka sitt personnummer till staten och att ett LLC-dokument placerar dem utanför lagen och gör dem immuna mot all inblandning från staten, vad det gäller allt från domstolsväsendet till polis, samt frigör dem från krav på att betala skatt eller ha körkort.

I den video där Winter beskriver sitt första försök att använda sin LLC och denna sorts argumentation i ett polisförhör, framgår det att han först nekades tillträde till polishuset eftersom han vägrat att uppge personnummer. ”För det ville vi inte göra. Vi vägrade göra det. Vi var där som suveräna levande män.”

Förutom att försvåra polisens arbete, verkar ett ställningstagande som Winters svårt att leva efter och upprätthålla i praktiken.

Suveräna medborgarrörelsen, Max Winter Frånlund, Sovereign citizen, Frihetsrörelsen, konspirationism, Live life claim

Rörelse med rasistiska rötter

  • Suveräna medborgarrörelsen uppstod först i USA. Posse Comitatus anhängare gav uttryck för djup misstro mot staten samt spred antisemitiska konspirationsteorier. Anhängarna ansåg att bara vita var fullvärdiga människor, enligt SPLC som noterar att rörelsen över tid fått mindre inslag av vit makt.
  • I USA har flera anhängare av suveräna medborgarrörelsen begått brott, såväl skattebrott och bedrägerier – så kallad pappersterrorism – som våldsbrott. FBI har därför flaggat rörelsen som inhemsk terrorism.
  • Suveräna medborgarrörelsen finns framför allt i USA, Kanada, Australien och Storbritannien. Men pandemin har blivit en grogrund och gett ny näring åt konspirationsteorier och myndighetskritiska rörelser som suveräna medborgarrörelsen som nu har gjort intåg på flera håll i Europa.
  • Flera av de mest aktiva förespråkarna har sedan tidigare verkat inom fältet alternativa sanningar men pandemin har gjort att vissa aktörer har tagit aktivismen till en ny nivå.

Inom den suveräna medborgarrörelsen finns en föreställning om att Universal Postal Union (UPU) – Världspostföreningen med 192 medlemsländer och vars syfte är att tillgodose att det finns en fungerande internationell postutväxling – är den globalt överstående kontraktsenheten. Det gör att personer inom rörelsen tror att själva poststämpeln är en garanti för att ett dokument som LLC ska få formell status.

Det kan vara anledningen till att Max Winters Live Life Claim den 21 februari 2021 skickades som rekommenderat brev via en kiosk runt hörnet från där han bor. När vi spårar försändelsen visar det sig att den levererats tillbaka till samma kiosk några dagar senare där någon hämtat ut den. Och för att hämta ut ett rekommenderat brev är du tvungen att visa ditt ID. En udda och motsägelsefull handling om det skulle vara Max Winter som hämtat ut brevet när han själv sagt att ”När du tar fram ditt ID och säger ’det här det är jag, här är mitt personnummer’ så skapar du ett kontrakt” mellan dig och staten. ”Och då blir du inte suverän.”

Föreställningen om att UPU skulle vara överordnad och på något sätt gå i god för personer i den suveräna medborgarrörelsen är tillräckligt utbredd för att UPU 2018 kände sig tvingade att bemöta och avfärda idéerna i ett pressmeddelande. Där skriver de bland annat att ”användandet av frimärken på juridiska dokument medför inte ett ansvar eller en skyldighet för UPU att engagera sig i dessa frågor ” och att inga ”deklarationer av så kallade ’suveräna medborgare’” kommer att bli ”bekräftade eller besvarade”.

Fingerprints, LLC, Live life claim, Sovereign citizen, Suveräna medborgarrörelsen, Konspirationism
Flera konfrontationer mellan så kallade suveräna medborgare och polis har skett vid trafikkontroller. Suveräna medborgare anser sig inte skyldiga att ha körkort eller korrekt registrerade och beskattade bilar.  Foto: Faksimil

I USA rapporterar polisen att de återkommande ställs inför stora svårigheter i mötet med suveräna medborgare. Förutom att försvåra polisens arbete förekommer allvarliga bedrägeriförsök med falska fullmakter eller skattedeklarationer. Dessa bedrägerier kallas ibland för ”pappersterrorism”. Bedragarna anser att de har rätten på sin sida eftersom de hävdar att staten utnyttjar medborgare som en sorts statskassa, där varje registrerad person ger staten möjlighet att låna pengar i utbyte mot personens framtida arbete.

Den amerikanska människorättsorganisationen Southern Poverty Law Centre (SPLC) har noga följt utvecklingen inom den suveräna medborgarrörelsen i USA. De noterar att rörelsens anhängare vid flera olika tillfällen tagit till våld. Oklahoma City-bombaren Timothy McVeigh (1995) och hans medhjälpare Terry Nichols är det mest kända exemplet. Sedan dess har flera poliser och offentliganställda dödats av personer som kallar sig suveräna medborgare. Och David Wynn Miller, upphovsmannen till LLC, har själv föreläst om taktiker och vapen för suveräna. Våldet och bedrägerierna har lett till att FBI larmat om rörelsen och pratar om den suveräna medborgarrörelsen inom ramen för inhemsk terrorism.

Många självutnämnda suveräna medborgare – vanligtvis människor som inte tillhör själva rörelsen men som hänvisar till suveränitet – tjänar pengar på olika sorters hälsorådgivning som att erbjuda dyra kit eller coachning kring alternativ hälsa och hur man kan leva som suverän.

Medan pappersterrorismen inte tycks ha gjort inträde i Sverige, är den här sortens entreprenörskap desto vanligare. Maneka Helleberg, ordförande för World Freedom Alliance och i nära samarbete med Frihetsrörelsen, kallar sig inte uttryckligen för suverän utan för ”freedompreneur”. Hon säljer konsultationer inom alternativ hälsa och försöker tjäna pengar online via ekonomiska föreningar med målet att nå frihet. Ibland tillsammans med sin pappa Mikael Nordfors, ökänd för sitt kvacksalveri.

Redan i maj 2020 när coronapandemins första våg svepte genom Europa skrev Helleberg att hon ”arbetade intensivt bakom kulisserna (…) med att sprida en större medvetenhet och avslöja det gamla och utdöende dysfunktionella systemet och införa ett nytt, mer balanserat och självständigt sätt att leva”. På ett stycke mark en bit utanför Göteborg vill Helleberg etablera en frizon hon kallar NewEarth Eco-Community. Därför har hon lanserat en insamlingskampanj online för att finansiera sin ”fysiska oas för fritänkande människor, grundade i natural law”. En av de som bidragit med mest pengar hittills är Tobias Thilly, det vill säga samma person som står som vittne med sin signatur på Max Winters LLC.

Sasha Stone, Frihetsrörelsen, Maneka Helleberg
Sasha Stone förespråkar common law och arbetar för "fristäder" från statligt inflytande. I oktober 2020 talade han via länk på World Freedom Alliance anticoronaprotest i Stockholm. Foto: Expo

Förlagan till den gemenskap Helleberg säger sig vilja etablera är direkt hämtad från Sacha Stone, en britt född i Rhodesia och som gjort sig känd som nyandlig influencer och konspirationsteoretiker. Förutom att ha gjort en 5G-dokumentär med David Icke, en av världens mest ökända konspirationsteoretiker, har Stone även arrangerat festivaler med konspirationsteoretiker som Del Bigtree och G. Edward Griffin som affischnamn. Svenska Dagbladet publicerade i maj 2021 en lång artikel om den hittills rätt okände Sacha Stone. I texten beskrevs hur Stone utnyttjat kända personer i sina skumraskaffärer, hans kopplingar till högerextrema QAnon-rörelsen samt Stones allians med svenska Maneka Helleberg – en allians etablerad sedan flera år tillbaka. Dessutom samarbetar Hellebergs pappa Mikael Nordfors med Sacha Stone.

Men SvD berörde bara några av Sacha Stones många tveksamma affärsverksamheter. Hans första initiativ var Humanitad, en organisation Stone grundade 1999. Målet med Humanitad är att skapa en bättre värld genom en universell logik ”som söker gemenskap för mänskligheten”. Ett annat initiativ är projektet NewEarth lanserat 2013 och som alltså utgjorde förlagan för Hellebergs skandinaviska kopia. NewEarth vill vara en suverän, oberoende oas, baserad på common law. Som Stone skriver i en NewEarth-broschyr: ”as a sovereign individual, each man or woman is his/her own common law jurisdiction – law that is common to oneself.”

Stones ”NewEarth Law Academy” erbjuder rådgivning, kunskap och stöd inom allt som rör suveräna rättigheter och verkställandet av suveränitet. Akademin erbjuder exempelvis information om hur du illegalt kan kräva landrättigheter genom att förklä kravet i semi-juridisk jargong, med det uttalade målet att på sikt tillföra denna mark till Stones NewEarth-projekt.

Den nyandlige influencern och entreprenören Sacha Stone har genom åren arbetat outtröttligt med att skapa en modell för ett nytt samhälle, fritt från allt statligt inflytande, genom att etablera och lansera otaliga initiativ från ett ”universitet” och ”domstol” för natural law till en alternativ valuta (som aldrig blev av) och utopiska energiprojekt såsom ”Exemplar Zero”.

Kopplingarna mellan självutnämnda suveräna medborgare, anti-covid demonstranter och högerextrema finns där och de sträcker sig bortom landsgränser.

Att det nu dyker upp personer i Sverige som hämtar retorik från den suveräna medborgarrörelsen behöver nödvändigtvis inte vara en källa till oro, om man tar i beaktande det låga antalet incidenter hittills och hur obekanta officiella institutioner i allmänhet tycks vara med fenomenet.

Samtidigt bör anhängarna inte ses som enskilda öar. De utgör ett internationellt nätverk av aktörer som tillsammans utformar affärsverksamheter, organiserar kampanjer och påverkar varandra. Coronapandemin har gjort detta än mer framträdande. Men i och med det hot som suveräna medborgare skulle kunna utgöra, och gjort i länder som exempelvis USA, är utvecklingen av de här idéerna i Sverige och Europa något att fortsatt hålla ögonen på.

Expo har gjort flera försök att kontakta Max Winter Frånlund via telefon, sociala medier och mejl, men utan resultat. Vi har också sökt kontakt med Maneka Helleberg och Sacha Stone inför publicering, utan att få svar.
Expo #3 2021, Suveräna medborgarrörelsen, Frihetsrörelsen

Reportaget är hämtat ur #3-2021 av tidskriften Expo. Stöd vår journalistik och verksamhet här

Översättning: Emilie Stendahl